Meklējam sociālos uzņēmējus!

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS aicina Jūsu organizāciju piedalīties aptaujā, kuras ietvaros tiks apzināti sociālie uzņēmumi Latvijā, kā arī noskaidrotas to darbības jomas un mērogi.

Aptaujas dati tiks izmantoti pētījumā, kura tiks aprakstīta un apskatīta sociālo uzņēmumu daudzveidība Latvijā, kā arī nodoti Labklājības ministrijai, gatavojot normatīvo ietvaru sociālu uzņēmumu darbības nodrosināšanai.

Lūgums anketu aizpildīt tikai tiem sociāliem uzņēmumiem, kuru juridiskais statuss ir biedrība vai nodibinājums!Aptaujas termiņš 2014.gada 15.septembris. 

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar projekta vadītāju - agnese.lesinska@providus.lv


Aptauja tiek  veikta  projekta  "PROVIDUS  –  valsts  partneris  politikas  plānošanas  unveidošanas  procesā”  ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.