Darbu sāk jaundibinātā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

Šodien, 25.novembrī darbu sāk jaundibinātā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kuras mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Asociāciju dibinājuši uzņēmumi un organizācijas, kuri jau līdz šim aktīvi iesaistījušies sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā Latvijā – labdarības veikalu tīkls “Otrā Elpa”, biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, sociālo uzņēmumu akselerators “New Do(o)r”, fonds atvērtai sabiedrībai DOTS un sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem - uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem. Lai gan Latvijā sociālā uzņēmēja statuss un kritēriji vēl nav definēti normatīvajos aktos, tomēr jau šobrīd vairāki desmiti biedrības, nodibinājumi un uzņēmumi Latvijā sevi pierādījuši kā veiksmīgus sociālos uzņēmējus. Asociācijas mērķos ietilpst gan palīdzēt jau esošajiem sociālajiem uzņēmumiem, gan radīt atbalstošu vidi jaunu sociālo uzņēmumu veidošanai.

Asociācijas biedriem aicināta pievienoties ikviena juridiska vai fiziska persona, kas ir ieinteresēta Asociācijas mērķu sasniegšanā, tādējādi kopīgiem spēkiem sekmējot sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Asociācijas darba uzdevumos ietilps līdzdalība sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izveidē Latvijā, atbalsta un konsultāciju sniegšana sociālajiem uzņēmējiem, kā arī sabiedrības informēšana par sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un ietekmi. Nākotnē plānoti arī starptautiski projekti, radot iespēju Latvijas sociālajiem uzņēmējiem iedvesmoties un mācīties no veiksmīgākajiem ārvalstu piemēriem, kā arī nodot savas zināšanas un pieredzi tālāk citu valstu kolēģiem. Par Asociācijas vadītāju kļuvusi Madara Peipiņa, kura līdz šim veiksmīgi vadījusi dažādas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un projektus.

Sabīne Sīle-Eglīte, labdarības veikalu tīkla “Otrā Elpa” valdes locekle, stāsta, ka Asociācijas izveidošana ir loģisks solis, lai nodotu tālāk visu dibinātāju uzkrāto pieredzi un zināšanas sociālās uzņēmējdarbības jomā: “Ticam, ka sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā ir milzīgs potenciāls, taču līdz šim neviens tā īsti par šo nozari nav mērķtiecīgi rūpējies. Tagad, kad paši sociālo uzņēmējdarbību esam pārbaudījuši uz "savas ādas" un pierādījuši tās pozitīvo ietekmi, mēskopīgiem spēkiem vēlamies palīdzēt tiem, kas savā darbībā izmanto biznesa principus, bet pēc savas būtības un aicinājumā risina visdažādākās sociālās problēmas. Gribam radīt platformu, kur līdzīgi domājoši cilvēki, organizācijas un sociālie uzņēmēji varētu iedvesmoties, sadarboties, rast atbalstu un idejas tālākai attīstībai.” Sīle-Eglīte uzsver, ka būtisks priekšnoteikums sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstībai ir arī sakārtots juridiskais un tiesiskais ietvars, kura izveidē un pilnveidošanā Asociācija aktīvi iesaistīsies.

Asociācija un tās darbības ietvars plašākai publikai pirmo reizi tiks prezentēts Sociālās uzņēmējdarbības forumā, kas notiks divas dienas no 26. līdz 27. novembrim Nordic Club House (Kalēju ielā 3, Rīgā). Par Asociāciju, tās mērķiem un darbības virzieniem vairāk var uzzināt interneta vietnē www.socialauznemejdarbiba.lv, kā arī sociālajo mediju vietnēs facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV un twitter.com/Soc_uznemeji .

Plašāka informācija:
Madara Peipiņa
madara.peipina@gmail.com