Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta jaunākā versija

Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta darba grupa Saeima ir sagatavojusi likumprojekta jaunāko versiju, kas kopā ar likumprojekta anotāciju un priekšlikumiem izmaiņām saistitajos likumos ir nosūtīti ministrijām citām iesaistītajām pusēm atzinumu sniegšanai .

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija ir lūgusi institūciju atzinumus līdz šī gada 17.novembrim. Gadījumā, ja ir priekšlikumi un ierosinājumi, tos var adresēt Saeimas Nodarbinātības apakškomisijai norādītajā termiņā.

Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekts (uz 25.oktobri)
Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta anotācija
Grozījumi Brīvprātīga darba likumā
Anotācijas grozījumiem brīvprātīgā darba likumā
Grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
Anotācija grozījumiem publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā

Kopsavilkuma prezentācija par sociālās uzņēmējdarbības likumprojektā piedāvāto koncepciju un ietvaru

  Raksta autore: Madara Ūlande, LSUA direktore    Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija. 

Raksta autore: Madara Ūlande, LSUA direktore

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.