Kāpēc investēt sociālajos uzņēmumos? Sociālās ietekmes investīcijas Latvijā.

Sociālie uzņēmumi Latvijā ir nelieli, nodarbina maz darbinieku, bet spēj saražot sabiedrībai vajadzīgas lietas, kā arī sniegt dažādus sociālos pakalpojumus. Kā tiem vislabāk piesaistīt kapitālu un ieguldījumus attīstībai un izaugsmei? Kas ir sociālās ietekmes investīcijas, kāpēc ir vērts ieguldīt sociālajos uzņēmumos, un kā investoru un sociālo uzņēmumu sadarbību veidot abpusēji izdevīgu?

2. novembrī notika PROVIDUS unLatvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rīkotā diskusija „Kāpēc investēt sociālajos uzņēmumos?”. Tas bija pirmais publiskais pasākums Latvijā, kurā tika aktualizēta sociālās ietekmes investīciju un sociālās ietekmes investoru jautājums, kā arī radītas praktiskas idejas tālākai šīs jomas attīstīšanai Latvijā.

Tā kā Latvijā sociālie uzņēmumi ir relatīvi mazi un lielākoties pārstāv nevalstisko organizāciju sektoru, tad investīciju piesaiste ilgtermiņā bieži vien ir izaicinājums un kaut kas pavisam jauns. Sociālajiem uzņēmumiem bieži vien trūkst nepieciešamās pieredzes, zināšanu un prasmju biznesa jomā, jo NVO vidē ir pierasts strādāt ar fondu, ziedojumu un dotāciju līdzekļiem. Gan Eiropas Investīciju Fonda pārstāvis Cyril Gouiffes, gan TecHub līdzdibinātājs un Biznesa eņģeļu tīkla pārstāvis Andris Bērziņš, gan arī sociālās uzņēmējdarbības konkursa “Reach for Change Latvija” vadītāja Jevgēņija Kondurova savās prezentācijās (prezentācijas pievienotas raksta beigās!) uzsvēra, ka sociālajiem uzņēmumiem ir jāredz sevi kā uzņēmējus, jādarbojas ar uzņēmējdarbības metodēm, spējot pašiem sevi uzturēt un  nodrošināt uzņēmuma darbību, tajā skaitā arī piesaistīt investīcijas.

Vairākkārt diskusijas laikā izskanēja, ka investori vēlas būt sadarbības partneri, ne tikai ieguldītāji, tāpēc sociālajiem uzņēmējiem ir jāprot piedāvāt kaut kas pretī. Investīcija nav ziedojums, investors sagaida ne vien finansiālu atdevi (vai vismaz sava ieguldījuma atmaksu), bet arī atgriezenisko saiti par naudas izlietojumu -  viņam ir jāredz paredzamā sociālā ietekme, rezultātiem ir jābūt izmērāmiem un identificējamiem. Sociālās ietekmes mērīšanas un izvērtēšanas nozīmi uzsvēra vairāki runātāji, norādot, ka sociālajiem uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt investīcijas, ir jāprot sava sasniegtā ietekme un panāktās pārmaiņas izteikt izmērāmos lielumos. Izmērāma sociālā ietekme ir svarīga ne tikai kā atskaitīšanās vai pierādījums, bet gan ir ļoti nozīmīga sociālo uzņēmēju priekšrocība attiecībā pret “parastajiem” uzņēmumiem – iespējams, sociālo uzņēmumu peļņa būs mazāka, taču tie spēj radīt nozīmīgu pievienoto sociālo vērtību. Sociālā ietekme var būt arī lokāla, bet svarīgi, ka tā ir izmērāma un identificējama. Sociālās ietekmes indikatoriem ir jābūt paša sociālā uzņēmuma definētiem, jo tieši sociālie uzņēmēji ir tie, kas vislabāk pārzina savu darbību , mērķauditorijas, iesaistītās puses un kopējo situāciju.

  Eiropas Investīciju Fonda pieeja sociālās ietekmes mērīšanai un izvērtēšanai

Eiropas Investīciju Fonda pieeja sociālās ietekmes mērīšanai un izvērtēšanai

Būtiski piebilst, ka investīcijas var būt ne tikai finansiālas, investori var palīdzēt arī ar saviem resursiem, telpām, darbaspēku vai intelektuālo pienesumu. Būtiski ir spēt rast individuālu pieeju investoram, uzsverot ieguvumus un potenciālo finansiālo un sociālās ietekmes atdevi.

Pirms doties pie investoriem, sociālajiem uzņēmējiem ir jānodefinē, kādas ir viņu vajadzības, tāpat arī, kāda apjoma un veida investīcijas ir nepieciešamas. Diskusijā bieži tika uzsvērta Latvijas īpatnība tajā, ka Latvijā vēl nav attīstīta investēšanas kultūra, bieži vien uzņēmēji nesaprot, kāpēc būtu vērts investēt citos uzņēmumos. Tāpat arī investori ir ļoti dažādi, un ir svarīgi atrast tādu investoru, kurš ne vien izprot sociālās uzņēmējdarbības specifiku, bet arī konkrētā uzņēmuma darbības jomu un sasniedzamos mērķus.

  Reach for Change Latvia ieteikumi investoru piesaistei

Reach for Change Latvia ieteikumi investoru piesaistei

Diskusijas noslēgumā dalībnieki aktualizēja arī topošā sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta jautājumu, norādot, ka gadījumā, ja likums paredzēs pilnīgu peļņas sadales aizliegumu, tad tas būtiski samazinās iespējas piesaistīt investorus. Tāpat arī tika runāts par topošo Labklājības ministrijas un ALTUM grantu programmu, izsakot cerību, ka šī nauda, lai gan grantu formā, tiks izmantota kā investīcija sociālo uzņēmumu izaugsmes veicināšanai.

Diskusijas pilns video ieraksts ir pieejams šeit - 1.DAĻA un 2.DAĻA

Prezentācijas:

Cyril Gouiffes, Eiropas Investīciju Fonda pārstāvis – „Sociālās ietekmes investīcijas – Eiropas pieredze. Kas ir sociālie investori un kādi ir sociālo uzņēmumu biznesa modeļi?”

Katrīna Zariņa, valdes locekle, Politikas daļas direktore, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera -  „Sociālās investīcijas Latvijā. Teorija un prakse”

Jevgēnija Kondurova, sociālās uzņēmējdarbības konkursa “Reach for Change Latvia” / “Labas gribas uzņēmējs” vadītāja - "Reach for Change Experience as Investors"