Labklājības ministrijas pārstāvji informē par topošo atbalsta programmu

Trešdien, 6.aprīlī, Labklājības ministrijas (LM) pārstāvji tikās ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) biedriem, lai informētu par Eiropas Sociālā Fonda projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" aktualitātēm, kā arī pārrunātu sociālo uzņēmēju interesējošos jautājumus saistībā ar atbalsta programmas izveidi.

Labklājības ministriju pārstāvēja Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis,
ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vadītaja Agrita Groza, Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Ingeborga Linde, ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" juriskonsults Rafiks Misirovs. Tikšanās sākumā Agrita Groza īsi prezentēja projekta kopējo ietvaru, kā arī 2016.gada aktualitātes (prezentācija pieejama šeit)

Sarunas laikā skaidri iezīmējās tas, ka projekts šobrīd ir tikai pašā sākuma stadijā, un, kamēr nav izstrādātas metodika par sociālo uzņēmumu pazīmēm, atlases kritērijiem un to piemērošanu, kā arī metodika par sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmu, tikmēr detalizētāk un konkrētāk par atbalsta formām, apjomiem, termiņiem un procesu vēl pāragri runāt. LM prezentētajā projekta laika grafikā iezīmējās tas, ka sociālo uzņēmumu atbalsta pasākumi nesāksies ātrāk par 2016.gada septembri. Atbalsta pasākumu īstenošana (grantu utml. atbalsta piešķiršana) tiks uzticēta projekta partnerim - finanšu attīstības institūcijai ALTUM - taču tas, kāds būs pieteikšanās process, izskatīšanas termiņi, atbalsta apjoms, šobrīd vēl nav zināms.

 LM prezentētais projekta laika grafiks 2016.gadam.

LM prezentētais projekta laika grafiks 2016.gadam.

LM pārstāvji norādīja, ka, kamēr nav pieņemts sociālās uzņēmējdarbības likums, tikmēr, visdrīzākais, atbalsta pasākumiem varēs pieteikties gan biedrības un nodibinājumi, gan komersanti. Pēc 2018.gada (kas ir šobrīd plānotas likuma spēkā stāšanās laiks), iespējams, atbalsta pasākumiem, saskaņā ar topošā likuma definīciju, varēs pieteikties tikai komersanti.

Projekta ietvaros plānots gan finansiālais atbalsts (piemēram, grantu veidā), kā arī konsultāciju, mentoringa utml. atbalsts. Atbalstam varēs pieteikties tie, kas pirms tam būs reģistrējušies projekta dalībnieku reģistrā.

LM pārstāvji informēja arī par to, ka projekta ietvaros plānoti arī sabiedrības informēšanas pasākumi, par kuriem šobrīd vēl ir grūti pateikt, kad un kādi tie būs, taču ir skaidrs, ka tie būs reģionālie semināri, informatīvie materiāli LM mājaslapa, kā arī, iespējams, citi pasākumi. Informatīvie pasākumi gan vairāk attieksies uz pašu projektu, nevis sociālo uzņēmējdarbību kopumā. Idejas par nepieciešamajiem informatīvajiem pasākumiem, iespējams, tiks prasītas arī projekta Uzraudzības padomei.

Tikšanās noslēgumā gan LM, gan LSUA biedru pārstāvji atzina, ka šāda tikšanās ir ļoti vērtīga, un ka būtu vērtīgi nākamo līdzīgo tikšanos rīkot brīdī, kad ir apstiprinātas abas metodikas, un jau skaidrāks zināms par iespējamo atbalsta pasākumu konkrētām detaļām.

Sagatavoja: Madara Peipiņa, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore.