Sociālo uzņēmēju mijiedarbība ar pašvaldībām: piestartējam sadarbības reaktoru!

23.novembrī 16.00 - 19.00 notiks radošā NEdarbnīca ar Vitu Brakovsku "Sociālo uzņēmumu mijiedarbība ar pašvaldībām:  piesartējam sadarbības reaktoru!" . Tās būs intensīvas, radošas un praktiskas 3 stundas, kuru laikā tiks skaidroti pamatprincipi, piemēri un praktiski ieteikumi, balstoties uz Vitas 9 gadu pieredzi valsts un pašvaldības ikdienas darbā, un kuru laikā dalībnieki varēs strādā pie sava sociālā uzņēmuma (idejas) biznesa modeļa.

Radošajā NEdarbnīcā aicinām pieteikties jau eksistējošus sociālos uzņēmumus vai cilvēkus ar sociālās uzņēmējdarbības ideju, kur nozīmīga vieta ir sadarbības ar pašvaldību veidošanai.

Pasākuma norises vieta: Rīga, vieta tiks precizēta

Radošajai NEdarbnīcai var pieteikties līdz 21.novembrim, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT.
Vietu skaits ierobežots, dalība pasākuma bez maksas. Gadījumā, ja pieteikumu būs vairāk nekā iespējams pasākumā iekļaut dalībniekus, priekšroka tiks dota LSUA biedriem.

Darbnīcas mērķi un rezultāti:
(1)    pilnveidot dalībnieku izpratni par vietvaras kā partnera stratēģiskās darbības un lēmumu pieņemšanas pamatprincipiem un ikdienas uztveres niansēm, kuru pārzināšana ļauj stiprināt sociālo uzņēmēju lomu pašvaldības acīs,
(2)    pielietojot sociālā biznesa modeļa principus, formulēt spēcīgus argumentus pašvaldības motivācijas stiprināšanai atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas,
(3)    mērķorientētas un jēgpilnas argumentācijas „groza” veidošana un viena „maģiskā” teikuma formulēšana sociālā uzņēmēja profila stiprināšanai pašvaldības acīs.

Pasākumu vadīs Vita Brakovska, biedrības ZINIS vadītāja
•    9 gadu praktiska darba pieredze valsts un pašvaldību darbā
•    15+ gadu pieredze NVO sektorā
•    ikgadēja komunikācija (caur LPMC) ar Latvijas pašvaldību izpilddirektoriem
•    vadīti 1000+ pasākumi indivīdu radošo spēju aktivizēšanai
•    Eiropas Komisijas atzinība par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu
•    starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS valstīs
•    Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja

Vitas Brakovskas kompetences atzinīgi novērtējuši: Valsts Kanceleja, Britu padome, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Fonds DOTS, Nacionālais Kultūras centrs, Trans Europe Halles, Creative Estonia, Lattelecom, Narvesen, If Latvia, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB, Rīgas Tehniskā universitāte, reģionālie biznesa inkubatori u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv   


   Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, to atbalsta Ziemeļu Ministru padome projekta “Project “Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region: Building Bridges” ietvaros.

Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, to atbalsta Ziemeļu Ministru padome projekta “Project “Social Entrepreneurship in the Baltic Sea Region: Building Bridges” ietvaros.