Attīstīs sociālās ietekmes investīciju jomu Latvijā, Igaunijā un Somijā!

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) ir iesaistījusies Igaunijas Sociālo uzņēmumu tīkla (Estonian Social Enterprise Network) īstenotajā projektā „Social impact investment regional cooperation plan for Estonia, Latvia and Finland“ , kura ietvaros, iesaistot arī Somijas sociālo uzņēmumu sadarbības tīklu ARVO, tiks radītas idejas un aktivitāšu plāni sociālas ietekmes investīciju jomas attīstībai Latvijā, Igaunijā un Somijā.

Lai gan viena no sociālo uzņēmumu lielākajām problēmām ir tieši investīciju piesaiste uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai, tomēr sciālās ietekmes investīciju joma Latvijā ir maz pētīta un skaidrota. Potenciālie investori Latvijā nav pazīstami ar šo konceptu, un līdz šim nav bijuši ieinteresēti ieguldīt sociālajos uzņēmumos. Latvijā ir notikuši vairāki pasākumi, kuru mērķis ir bijis aktualizēt diskusiju par sociālās ietekmes investīcijam, savest kopā šīs jomas "spēlētajus" un kopā radīt idejas dažādu sociālās ietekmes investīciju instrumentu attīstībai, taču ir skaidrs, ka vēl tāls ceļs ejams, līdz šīs idejas īstenosies dzīvē.

LSUA vadītāja Madara Ūlande norāda, ka "lai gan daudzi sociālie uzņēmumi ir ieinteresēti investīciju piesaistē, tomēr tikai retais no tiem ir patiesi gatavs investoru ieguldījumam. Sociālajiem uzņēmumiem ir jāsaprot, ka investori no savām investīcijām, pat ja tās ir ieguldītas sociālajos uzņēmumos, gaida ļoti konkrētu, izmērāmu gan finansiālu atdevi, gan arī šajā gadījumā - sociālās ietekmes atdevi. Tas vairs navs senais stāsts par ziedojumiem vai grantiem, bet par ļoti konkrētu, biznesa vērtībā balstītu darījumu."

Kopējā projekta ietvaros Latvijas, Igaunijas un Somijas partneri ne vien pētīs esošo situāciju visās trīs valstīs saistībā ar sociālās ietekmes investīciju jomu, bet arī izstrādās aktivitāšu plānu, kurā noteiks konkrētus pasākumus, kas veicami, lai attīstītu šo jomu tuvākajos gados. Tāpat projekta ietvaros notiks nacionāla un reģionāla mēroga tikšanās tām institūcijām, organizācijām un uzņēmumiem, kuri ir un potenciāli varētu būt saistīti ar šīs jomas attīstību, kā arī tiks meklēti veidi, kā sociālo investīciju jomu attīstīt arī reģionālā - Baltijas valstu un Ziemeļvalstu - sadarbības mērogā.

Projekts noslēgsies 2018.gada pavasarī ar starptautisku pasākumu Rīgā.


  Project „Social impact investment regional cooperation plan for Estonia, Latvia and Finland“ (NGSET-450) financed by Nordic Council of Ministers

Project „Social impact investment regional cooperation plan for Estonia, Latvia and Finland“ (NGSET-450) financed by Nordic Council of Ministers