RTU Rīgas Biznesa Skola, SIA «Ernst & Young Baltic» un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izveido jaunu sociālās uzņēmējdarbības studiju kursu!

Ar jaunā studiju semestra sākumu RTU Rīgas Biznesa Skola (RBS) sadarbībā ar SIA «Ernst & Young Baltic» (EY) un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju (LSUA) uzsāk studiju kursu «Social Consulting Club» bakalaura līmeņa studentiem par vadības konsultēšanas metodēm un pieejām. Kursa ietvaros LSUA biedri varēs saņemt RBS studentu un pasniedzēju, kā arī EY konsultantu padomu un atbalstu sava biznesa attīstībai!

RBS sadarbībā ar EY un LSUA ir izveidojusi uz kompetencēm balstītu studiju kursu bakalaura līmeņa studentiem par vadības konsultēšanas metodēm un pieejām ar praksi. Studenti tiks iepazīsti ar standarta metodiku vadības konsultācijās (piemēram, strukturētu problēmu risināšanu) un profesionāļu uzraudzībā analizēs reālus uzņēmumus, kā arī sniegs priekšlikumus uzņēmējdarbības attīstīšanā. Prakses daļā iesaistījušies tādi sociālie uzņēmumi kā BlindArt, Kaņepes Laikmetīgās kultūras centrs, Berga Bergs, Otrā elpa, Poga, OWA, TUVU, Buysocial.lv un Sv. Lūkas biedrība.

«RBS nodrošina pasaules labāko augstskolu līmeņa biznesa studijas Latvijā; tas ir nemitīgs kvalitātes kontroles darbs un sekošana politiskām, ekonomiskām un sociālām tendencēm. Sagatavoto absolventu ieguldījums ir nozīmīgs sabiedrības un biznesa attīstībai šajā reģionā, tādēļ esam patiesi priecīgi un pateicīgi EY un LSUA par jaunā studiju kursa īstenošanu,» saka RBS asociētais profesors Klaudio Rivera.

«Sociālajai uzņēmējdarbībai ir liels potenciāls radīt pozitīvas, paliekošas pārmaiņas sabiedrībā, taču, lai tas notiktu, nepieciešams sadarboties pēc iespējas vairāk «spēlētājiem», tāpēc augstskolas un eksperti ir unikāls resurss, lai radītu inovatīvu pievienoto vērtību sociālās uzņēmējdarbības kā nozares attīstībai. Mūsu mērķis ir praktisku, pieredzē balstītu, efektīvu biznesa risinājumu ieviešana sociālā biznesa ikdienā. Tādējādi redzam, ka šāda studiju kursa pieredze būs noderīga visai nozarei kopumā,» uzskata LSUA vadītāja Madara Ūlande.

«Piedaloties programmas īstenošanā, mēs centīsimies studentiem radīt apstākļus, kas ļauj iejusties konsultāciju darba ikdienā, sniedzot metodoloģisku atbalstu uzņēmumu problēmu risināšanā un vienlaikus arī skatot studentu paveikto no klientu perspektīvas. EY šo sadarbību saskata ne vien kā iespēju studentiem, jau uzsākot studiju gaitas, radīt priekšstatu par darbu konsultāciju jomā un potenciālu interesi uzsākt karjeru šajā jomā, bet, kas ir ne mazāk būtiski – sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem un tādējādi arī sabiedrībai kopumā,» norāda EY partneris Nauris Kļava.

Arī turpmāk LSUA biedriem būs iespēja iesaistīties šādos un līdzīgos projektos, gūstot jaunas zināšanas, prasmes, pieredzi un atbalstu, kas praktiski noderēs uzņēmumu attīstībā!