Noslēdzies NORDEN atbalstītais projekts "Social Entrepreneurship for a Sustainable Future"!

Noslēdzies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas starptautiskais projekts "Social Entrepreneurship for a Sustainable Future", kas tika īstenots kopā ar sociālās uzņēmējdarbības asociācijam Igaunijā un Dānijā. Projektu finansiāli atbalstīja Ziemeļu Ministri Padomes birojs Latvijā.

Projekta ietvaros notika gan trīs valstu sociālās uzņēmējdarbības asociāciju vadītāju tikšanās un darba sesijas Rīgā un Kopenhāgenā, gan sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā iesaistīto organizāciju un valsts iestāžu pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Kopenhāgenā. Kopenhāgenā dalībniekiem bija iespēja gan viesoties veiksmīgos Dānijs sociālajos uzņēmumos, gan tikties ar Dānijas Sociālās uzņēmējdarbības likuma autoriem un atbildīgajām iestādēm, gan dalīties pieredzē un idejās par sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu ieviešanu. Tikšanās bija ļoti vērtīgas gan jaunas informācijas iegūšanai, gan organizāciju savstarpējās sadarbības stiprināšanai.

 Latvijas komandas pārstāvji sociālajā uzņēmumā BAISIKELI

Latvijas komandas pārstāvji sociālajā uzņēmumā BAISIKELI

 Latvijas, Igaunijas un Dānijas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju un valsts iestāžu tikšanās un pieredzes apmaiņas sesija.

Latvijas, Igaunijas un Dānijas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju un valsts iestāžu tikšanās un pieredzes apmaiņas sesija.

 Tikšanās ar Dānijas Sociālās ietekmes investīciju fonda vadītāju Lars Jannick Johansen

Tikšanās ar Dānijas Sociālās ietekmes investīciju fonda vadītāju Lars Jannick Johansen

Projekta ietvaros publicēts arī pētījums par socialās uzņēmējdarbības atpazīstanības zīmju (labeling) iniciatīvām Eiropā, un par šādu iniciatīvu nepieciešamību un izveides iespējām Dānijā, Latvijā un Iganuijā.

Pētījums "Social Entrepreneurship Certification and Labeling: An analytical report on existing social value labeling practices, and a way forward for Latvia, Estonia and Denmark" pieejams ŠEIT.

Projekts tika īstenots no 2016.gada augusta llīdz 2017.gada februārim ar Ziemeļu Ministru Padomes Latvijā atbalstu.

Norden3_300.jpg
logo-SEV-eng-300x95.jpg
Logo SED - UK ny.jpg