Sociālā uzņēmējdarbība Latvijas reģionos - kopā ar Britu Padomi Latvijā!

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbibas asociācija kopā ar Britu Padomi Latvijā uzsāk jaunu sociālās uzņēmējdarbības informatīvo un izglītojošo pasākumu sēriju Latvijas reģionos ar mērķi stiprināt Latvijas kopienu potenciālu, palīdzēt rasties jauniem sociālajiem uzņēmumiem un attīstīties esošajiem, kas spējīgi radoši un efektīvi risināt dažādus sabiedrības izaicinājumus.

Kopīga projekta SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR STRONGER COMMUNITIES IN LATVIA ietvaros Asociācijas un Britu Padomes pārstāvji 10 Latvijas pilsētās un to reģionos meklēs atbildes uz jautājumiem "Kā sociālā uzņēmējdarbība var palīdzēt veidot stiprākas, zinošākas, saliedētākas vietējās kopienas?", "Kā sociālā uzņēmējdarbība var risināt vietējās sabiedrības problēmas un izaicinājumus?" un "Kā kļūt par veiksmīgu sociālo uzņēmēju?" . Informatīvo un izglītojošo pasākumu ietvaros ikviens interesents varēs uzzināt, kā uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, kā savu ideju pādarīt finansiāli ilgstpējīgu, kur meklēt palīdzību un atbalstu, kā idejas īstenošanā iesaistīt vietējo sabiedrību un iesaistītās puses utt.

Jau 2016.gada aprīlī Britu padome Baltijas valstīs sāka īstenot apjomīgu programmu, kuras galvenais mērķis ir atbalstīt izglītības, mākslas, kultūras un sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kuras palīdz attīstīt 21.gadsimtam atbilstošas prasmes bērniem un pieaugušajiem, sekmēt iekļaujošas izglītības attīstību un tiecas saliedēt etniski un kultūras ziņā daudzveidīgās Baltijas valstu sabiedrības. Britu Padomes Latvijā vadītāja Zane Matesoviča norāda, ka Britu Padome labprāt atbalsta tādus sociālās uzņēmējdarbības projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti aktivitātēs, kas palīdz dažādiem cilvēkiem iepazīt viens otru, iegūt jaunas prasmes un iemaņas, un kļūt par aktīviem, zinošiem un kritiski domājošiem savas kopienas locekļiem: "Mēs ticam, ka sociālā uzņēmējdarbība ne tikai paplašina veidus, kādos cilvēki var attīstīt savas spējas un potenciālu, bet arī ir arī nozīmīgs rīks labākas – atvērtas, iekļaujošas un uz Eiropeiskām vērtībām orientētas sabiedrības veidošanā."

Informatīvie un izglītojošie pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību 10 Latvijas pilsētās un to reģionos sāksies 2017.gada rudenī, un par katru no tiem informācija būs pieejama gan Asociācijas mājaslapā www.socialauznemejdarbiba.lv , gan arī vietējo norises vietu informācijas platformās un kanālos.


  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā.