Klātienes diskusija par Sociālā uzņēmuma likumprojektu!

30.augustā 15.00 - 17.00 Rīgā notiks diskusija par Sociālā uzņēmuma likumprojektu un to pavadošajiem MK noteikumiem un grozījumiem citos likumos, kuras laikā organizācijam, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm būs iespēja tikties ar Saeimas darba grupas locekļiem, lai pārrunātu likumprojekta saturu un tālāko virzību. Diskusiju organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.

Šī diskusija plānota kā viens no noslēdzošajiem publiskajiem pasākumiem likumprojekta apspriešanai, pirms tas tiek virzīts pieņemšanai pēdējā, 3.lasījumā Saeimā. Diskusijā piedalīsies Saeimas deputāts, Sociālā uzņēmuma likumprojekta darba grupas vadītājs Einars Cilinskis, Labklājības ministrijas pārstāvis Imants Lipskis, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlande un citi likumprojekta darba grupas locekļi.

Pieteikšanās diskusijai līdz 28.augusta 12.00, aizpildot ŠO TIEŠSAISTES ANKETU. Diskusijas dalībnieku skaits ir ierobežots. Pasākuma organizatori patur tiesības veikt dalībnieku atlasi, dodot priekšroku biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, balstoties uz pieteikuma anketās norādīto informāciju.

Diskusija finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par diskusijas un šī materiāla saturu atbild Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.