Sociālo uzņēmumu mijiedarbība ar pašvaldībām: piestartējam sadarbības reaktoru II

22. janvārī 15.30 - 18.30 notiks radošā NEdarbnīca ar Vitu Brakovsku "Sociālo uzņēmumu mijiedarbība ar pašvaldībām:  piesartējam sadarbības reaktoru II !" . Tās būs intensīvas, radošas un praktiskas 3 stundas, kuru  galvenais mērķis ir apskatīt atsevišķus sociālā uzņēmuma biznesa modeļa elementus (vērtības piedāvājums, ienākumu dažādošana, aktivitātes, partneru loka veidošana u.c.,), lai stiprinātu sava sociālā uzņēmuma kā ilgtermiņa sadarbības partnera statusu pašvaldības acīs. Ņemot vērā auditorijas dalībnieku dažādību – izmantot iespēju „testēt” savu sociālā biznesa konceptus uz klātesošiem pašvaldības pārstāvjiem.

Radošajā NEdarbnīcā aicinām pieteikties jau eksistējošus sociālos uzņēmumus vai cilvēkus ar sociālās uzņēmējdarbības ideju, kur nozīmīga vieta ir sadarbības ar pašvaldību veidošanai.

Pasākuma norises vieta: Rīga, Alberta ielā 13.

Radošajai NEdarbnīcai var pieteikties līdz 20. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT.
Vietu skaits ierobežots, dalība pasākuma bez maksas. Gadījumā, ja pieteikumu būs vairāk nekā iespējams pasākumā iekļaut dalībniekus, priekšroka tiks dota LSUA biedriem.
Pašvaldības pārstāvju ieguvums – padziļināta izpratne par populāra stratēģiskās darbības plānošanas instrumenta pamatelementiem, kas praktiski izmantojami arī pašvaldību struktūrvienību operatīvajā darbībā.

Darbnīcas sekundārais mērķis: turpināt pilnveidot dalībnieku izpratni par pašvaldības lēmumu pieņemšanas pamatprincipiem un ikdienas uztveres niansēm, kuru pārzināšana ļauj veidot ātrāku un jēgpilnāku sadarbību. Turpinot pirmajā (23.11.2017.) tikšanās reizē iesākto, arī šoreiz turpināsim no pirmavotiem (bijušiem un esošajiem pašvaldību pārstāvjiem) iepazīt pašvaldību darbības pamatprincipus, piemērus un praktiskus ieteikumus labākas izpratnes veidošanai par sadarbību ar pašvaldību.

Pasākumu vadīs Vita Brakovska, biedrības ZINIS vadītāja

•    9 gadu praktiska darba pieredze valsts un pašvaldību darbā
•    15+ gadu pieredze NVO sektorā
•    ikgadēja komunikācija (caur LPMC) ar Latvijas pašvaldību izpilddirektoriem
•    vadīti 1000+ pasākumi indivīdu radošo spēju aktivizēšanai
•    Eiropas Komisijas atzinība par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu
•    starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS valstīs
•    Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja

Vitas Brakovskas kompetences atzinīgi novērtējuši: Valsts Kanceleja, Britu padome, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Fonds DOTS, Nacionālais Kultūras centrs, Trans Europe Halles, Creative Estonia, Lattelecom, Narvesen, If Latvia, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB, Rīgas Tehniskā universitāte, reģionālie biznesa inkubatori u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv