Liepājā: 1.februārī!

Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju 1. februārī organizēs informatīvu semināru “Sociālā uzņēmējdarbība: sociālais uzņēmums”. Uz semināru tiek aicinātas nevalstiskās organizācijas un citi interesenti.

Seminārā piedalīsies lektori no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, Kurzemes biznesa inkubatora, Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, kā arī sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki. Lektori pastāstīs par svarīgāko uzņēmējdarbības likumā, par atbalsta programmām un par to, kā dibināt un vadīt sociālo uzņēmumu.

Viena no nevalstisko organizāciju iespējām nodrošināt un attīstīt savu pamatdarbību ir piesaistīt līdzekļus, veicot saimniecisko darbību. Sociālais uzņēmums var būt viens no šādiem instrumentiem. Seminārā tiks akcentētas praktiskas darbības un pieredze veiksmīgai sociālajai uzņēmējdarbībai.

Slide1.jpg

Seminārs notiks 1. februārī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas lielajā zālē, Rožu ielā 6, pulksten 15.00.

Semināram pieteikties var līdz 30. janvārim pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv (sadaļā “Sabiedrība”, apakšsadaļā “NVO Liepājā”), aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu, vai arī, rakstot uz e pasta adresi nvo@liepaja.lv. Semināra darba kārtība aplūkojama pašvaldības mājaslapā vai šeit.