14. februārī - pasākums Jelgavā!

Trešdien, 14. februārī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubatorā notiks pasākums “Sociālā uzņēmējdarbība. Sociāli atbildīgs uzņēmējs.”, kurā būs iespējams uzzināt būtisko par sociālā uzņēmuma dibināšanu un izprast sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības priekšnoteikumus. Pasākums ir bez maksas, uz to aicināti visi interesenti, iepriekš reģistrējoties ej.uz/socjelgava.

“Latvijā arvien vairāk redzam, ka uzņēmumiem ir svarīga savas darbības sociālā dimensija – kā uzņēmuma produkti, pakalpojumi un darbība kopumā sniedz ieguldījumu dažādu sabiedrības izaicinājumu risināšanā. Ir dažādi veidi un pieejas, kā to darīt – vieni uzņēmumi izvēlas sadarboties ar labdarības organizācijām, citi īsteno īpašu pasākumu programmas. Ikviena šāda aktivitāte, kas darīta jēgpilni un kvalitatīvi, ir apsveicama un Latvijā ļoti vajadzīga. Sociālie uzņēmumi visus savus mērķus un darbību novirzījuši šī sociālā labuma radīšanai – tā nav tikai atsevišķa programma vai aktivitāte vienu reizi gadā, bet gan uzņēmuma pastāvēšanas iemesls un viss ikdienas darbs, kas ir vērsts uz konkrētās sociālās problēmas risināšanu,” uzsver Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) vadītāja.

Facebook.png

Pasākumā būs iespēja noskaidrot, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kādi ir galvenie priekšnoteikumi reģistrējot SIA kā sociālo uzņēmumu. LSUA vadītāja Madara Ūlande atklās, ar ko atšķiras sociālais uzņēmums no sociāli atbildīga uzņēmuma - sniegs skatījumu, ko var darīt uzņēmējs, kurš neatbilst sociālā uzņēmuma statusam, taču sava produkta izstrādē vai pakalpojuma nodrošināšanā vēlas padomāt par dažādām sabiedrības grupām. Savukārt apvienības “Apeirons” pārstāvji Juris Pabērzs un Jurģis Briedis uzsvērs vides pieejamības un
universālā dizaina nozīmi uzņēmējdarbībā. Pasākuma noslēgumā notiks darbnīca, kurā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja ar redzes un kustību traucējumu simulatoriem testēt LIAA biznesa inkubatoru uzņēmēju radīto produktu iepakojumus, tā vēršot uzņēmēju uzmanību uz iepakojuma izstrādes nozīmi, lai tas būtu pieejams arī sociālās atstumtības riskam pakļautajai sabiedrības daļai.