1000 EUR mini-investīcija – unikāla iespēja LSUA biedriem!

Šī gada Sociālās uzņēmējdarbības foruma tēma - investīciju piesaiste. Bet, kas gan ir teorija bez prakses? Foruma ietvaros izsludinām sociālo uzņēmumu un sociālās uzņēmējdarbības ideju prezentāciju konkursu, kurā iespējams saņemt 1000 EUR mini-investīciju - stipendiju no labdarības veikala “Otrā Elpa” - sava sociālā uzņēmuma vai idejas attīstībai. Konkurss norisinās divās kārtās, un tam var pieteikties ikviens LSUA biedrs – gan esošie sociālie uzņēmumi, gan tie, kas tādus vēl tikai veidos!

I
Līdz 4.aprīlim uz e-pastu liga@sua.lv iesūti sava sociālā uzņēmuma vai sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentāciju (video, prezentācijas, foto apraksta vai citā veidā*), kā arī īsu un kodolīgu pamatojumu, kādam uzņēmuma mērķim vai jaunai idejai nepieciešama 1000 EUR mini-investīcija.
Visus pieteikumus izvērtēs Foruma organizatori kopā ar labdarības veikala “Otrā Elpa” žūriju.

II
16.aprīlī paziņosim tos piecus sociālos uzņēmumus vai ideju autorus, kuri 16.maijā kāps uz Foruma skatuves un 5 minūšu prezentācijā (pitch) par savu uzņēmumu un potenciālās investīcijas nepieciešamību sacentīsies par 1000 EUR mini-investīciju.

Balvu saņems viens sociālais uzņēmums vai idejas autors.
Uzvarētāju noteiks Foruma auditorijas balsojums.
Papildus informācija: Līga Ivanova, Foruma organizatore, liga@sua.lv, +371 26464686
*Video jāiesūta YouTube vai Vimeo linka formātā, prezentācijas – PDF vai PowerPoint formātā.

OE stipendija - uzsaukums FB (1).jpg