Kalnciema kvartālā notiks sociālās uzņēmējdarbības tirdziņš!//В Калнциемском квартале пройдет ярмарка социального предпринимательства!

Jau trešo reizi Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un Kalnciema kvartālu turpina tradīciju organizēt Sociālās uzņēmējdarbības tirgu. Šogad tas notiks 25. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00, pulcējot dažādus uzņēmējus un viņu radītos sociālā biznesa produktus vai pakalpojumus. Paralēli tirgus norisei notiks brīvdabas koncerts un aktivitātes bērniem.

Sociālās uzņēmējdarbības tirgus 25. augustā pulcēs vairāk kā 20 Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrus, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības kā biznesa formas attīstību un parādītu, cik daudzveidīga var būt sociālā uzņēmējdarbība. Piemēram, Latvijas Samariešu apvienība tirgus apmeklētājiem piedāvās apskatīt Mobilās aprūpes automašīnu, tāpat tirgū būs ar rokām darināti suvenīri, neparasti dizaina priekšmeti, grozi no Ganas, gardumi no Humusa komandas, mūsdienīgi apģērba zīmoli no Owa fashion un 3wk upcycled un daudzi citi, kas ar saviem produktiem un pakalpojumiem ikdienā rūpējas, lai pasauli padarītu labāku. Tidziņā piedalīsies gan sociālie uzņēmēji, kuri ražo produktus, gan tie, kuri piedāvā pakalpojumus - lieliska iespēja iepazīt daudzveidīgo sociālās uzņēmējdarbības pasauli!

Paralēli tirgum vairāki sociālie uzņēmumi piedāvās radošās darbnīcas bērniem:
10.00 - 16.00 Rotaļlietu darbnīca, kopā ar dzīvnieku patversmi “Ulubele” būs iespēja izgatavot dažādas dzīvniekiem domātas rotaļlietas.
10.00 - 16.00 Kreppapīra ziedi, vada Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”, darbnīcas laikā būs iespēja izveidot pašam savu ziedu vai ziedu pušķi.
11.00. - 16.00 Zinātnes skola “Labrotorium” piedāvās aizraujošas un izglītojošas nodarbības ķīmijā un fizikā 8 -15 gadīgiem bērniem un jauniešiem, būs iespēja gan eksperimentēt, gan uzzināt no jaunu!
11.00 - 16.00 Learn IT  rosīgā darbnīca, kuras laikā ikvienam būs iespēja iepazīt pavisam mazu micro:Bits datoru un ar programmas palīdzību pārvērst to soļu skaitītājā, neierastā mūzikas instrumentā vai interaktīvā spēlē. Izaicinājumi būs piemēroti bērniem no 9 - 15 gadiem bez priekšzināšanām programmēšanā - pievienojies un atklāj programmēšanas radošo pusi!
12.00 - 15.00 palīdzēsim.lv radošā rokdarbu darbnīca, kurā būs lieliska iespēja gatavot rotas, kas priecēs ikdienā un svētkos, tās varēs izgatavot gan sev, gan ietverot tajās laba vēlējumus, nodot Palīdzēsim.lv labdarības tirdziņiem un par iegūtajiem līdzekļiem tiks īstenots kāds no organizācijas sociālajiem projektiem.

Uz brīvdabas skatuves:  
11.30– 11.50  Fonds “Viegli” ar Jāni Strapcānu
13.00 – 13.15 Zinātnes skolas “Labrotorium” priekšnesumi

Starp priekšnesumiem sarunas ar sociālajiem uzņēmējiem, kuri piedalās tirgū.

Ieeja pasākumā - bez maksas  ar savu klātbūtni atbalstot sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas!

Savukārt pēc tirgus plkst. 16.30 norisināsies pasākumu cikls "Lidosta", kurā satiksies sociālie uzņēmēji un Kalnciema kvartāla tirgus tirgotāji, lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām, kā arī veidotu jaunas sadarbības formas. Būs iespēja piedalīties Vitas Brakovskas darbnīcā “Praktiskais radošums produkta virzībā”, kā arī Elīna Novada un Diāna Dzindule, svaigi.lv saimnieces, dalīsies pieredzes stāstā par to, cik svarīgas ir klientu attiecības un kā tās veicina uzņēmuma pārdošanas apjomu.
Pasākums atvērts ikvienam interesentam, ieeja bez maksas, pasākuma laikā darbosies kafejnīca.
Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/lidosta2508


Вот уже в третий раз Латвийская ассоциация социального предпринимательства в сотрудничестве с British Council и Калнциемским кварталом традиционно организует Ярмарку социального предпринимательства. В этом году ярмарка пройдет 25 августа с 10:00 до 16:00, в которой различные предприниматели представят созданные ими продукты или услуги социального бизнеса. В дополнение к рынку состоится концерт под открытым небом и мероприятия для детей.

25 августа на Ярмарке социального предпринимательства соберутся более 20 членов Латвийской ассоциации социального предпринимательства, чтобы оказать содействие развитию социального предпринимательства как бизнес-формы и показать, насколько социальное предпринимательство может быть разнообразным. Например, Латвийское объединение самаритян представит посетителям ярмарки Автомобиль для мобильного ухода; также на ярмарке можно будет приобрести сувениры ручной работы, необычные дизайнерские предметы, корзины из Ганы, деликатесы от Команды Хумуса, современные бренды одежды от Owa Fashion и 3wk upcycled, а также многое другое от предприятий, которые своими продуктами и услугами ежедневно заботятся о том, чтобы сделать мир лучше. В ярмарке примут участие как социальные предприниматели, которые производят продукты, так и социальные предприниматели, которые предлагают услуги, – это отличная возможность познакомиться с разнообразным миром социального предпринимательства!

Помимо ярмарки, социальными предприятиями будут проводиться творческие мастерские для детей:
10.00-16.00 Мастерская игрушек – вместе с приютом для животных Ulubele можно будет сделать различные игрушки для животных.
10.00-16.00 Цветы из креповой бумаги – под руководством Латвийской ассоциации женщин-инвалидов «Аспазия» во время мастерской можно будет самим сделать свой собственный цветок или букет цветов.
11:00-16.00 Научная школа Labrotorium предложет захватывающие и образовательные занятия по химии и физике для детей и молодежи в возрасте 8-15 лет, у которых будет возможность поэкспериментировать и узнать что-то новое!
11.00-16.00 Активная мастерская от Learn IT, во время которой у каждого будет возможность познакомиться с микрокомпьютером micro:Bits и при помощи программы превратить его в шагомер, необычный музыкальный инструмент или интерактивную игру. Задания рассчитаны на детей в возрасте от 9 до 15 лет без предварительных знаний в области программирования – присоединяйтесь и откройте для себя творческую сторону программирования!
12:00-15:00 Творческая мастерская от Palīdzēsim.lv, во время которой можно будет сделать украшения, которые будут радовать в будние и праздничные дни;  украшения можно будет сделать для себя, а также, вложив в них свои добрые пожелания, передать их Palīdzēsim.lv для благотворительных ярмарок, чтобы за счет собранных от их продажи средств организация смогла бы реализовать один из своих социальных проектов.

Программа сцены на открытом воздухе:
11.30- 11.50 Фонд «Выгли» и Янис Страпчанс
13.00 - 13.15 Научная школа «Лаброториум»

Среди выступления переговоры с социальными предпринимателями, которые участвуют в рынке.

Вход на мероприятие – свободный; своим присутствием Вы окажете поддержку инициативам социального предпринимательства!
 
В свою очередь, после ярмарки в 16.30 пройдет цикл мероприятий «Аэропорт», во время которого социальные предприниматели и торговцы рынка Калнциемского квартала соберутся, чтобы поделиться своим опытом и знаниями, а также найти новые формы сотрудничества. У посетителей будет возможность принять участие в мастерской Виты Браковски «Практическое творчество в продвижении продукта». В свою очередь, владелицы svaigi.lv Элина Новада и Диана Дзиндуле поделятся своим опытом, рассказав о важности отношений с клиентами и о том, как они способствуют увеличению объема продаж предприятия.
Мероприятие открыто для всех желающих, вход бесплатный; во время мероприятия будет работать кафе.
Регистрация для участия в мероприятии: https://ej.uz/lidosta2508