Labklājības Ministrija izstrādājusi koncepciju „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”.

Labklājības Ministrija izstrādājusi koncepciju „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”.

Koncepcijas mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamību un attīstību Latvijā, izstrādājot tai atbilstošus atbalsta mehānismus un tiesisko ietvaru. Koncepcijā ietverts problēmas izklāsts, identificēti ar to saistītie tiesību akti, kā arī analītiski apskatīti vairāki iespējamie risinājumi. Ar projekta koncepcijas detalizētāku aprakstu iespējams iepazīties šeit .