Biedrība "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija" no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim īsteno projektu "NVO līdzdalības nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā ietvara un atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā". Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija" no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim īsteno projektu "NVO līdzdalības nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā ietvara un atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā". Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

british-council-logo-2-color-2-page-001-hr.jpg
Untitled design (1).jpg

IEPRIEKŠĒJO GADU ATBALSTĪTĀJI

Projekts „PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” tika īstenots, izmantojot EUR 12 710 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību. Projekta mērķis bija dot ieguldījumu kvalitatīvas politikas īstenošanā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot valsts attīstībai labas pārvaldības un līdzdalības demokrātijas jomās.

Projekts „PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” tika īstenots, izmantojot EUR 12 710 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību. Projekta mērķis bija dot ieguldījumu kvalitatīvas politikas īstenošanā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot valsts attīstībai labas pārvaldības un līdzdalības demokrātijas jomās.