Kas ir sociālais uzņēmums?

Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem - uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.

Pasaulē tiek lietotas vairākas definīcijas un kritēriji, kas raksturo sociālo uzņēmējdarbību, taču visizplatītākais kritēriju piecinieks ir šāds:

 1. uzņēmuma mērķis ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu, radot novērtējamu un derīgu sabiedrisko labumu;
 2. tas organizē darbību atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces un sniedzot pakalpojums tirgum; 
 3. peļņa tiek novirzīta sociālo mērķu sasniegšanai, uzņēmuma darbības attīstībai vai rezerves fonda veidošanai;
 4. darbiniekiem tiek maksāts samērīga un tirgum atbilstoša atlīdzība par darbu;
 5. uzņēmuma pārvaldes metodes un īpašumtiesību īstenošana balstās uz demokrātiskiem un līdzdalības principiem, uzņēmuma pārvaldē iesaistot darbiniekus vai ieinteresētās puses.
Read More

Kā sociālos uzņēmumus definē ārvalstīs?

Kā norādījis Nobela Miera prēmijas laureāts Muhameds Junuss (Muhammad Yunus)[1], sociālās uzņēmējdarbības mērķis primāri ir risināt sociālo problēmu iepretim mērķim gūt peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Mēraukla, kā konstatēt sociālā uzņēmuma efektivitāti, ir tā spēja rast veiksmīgus risinājumus sociālajai problēmai. Sociālā uzņēmuma misija ir ietekmēt cilvēku dzīvi, nevis skaitīt nopelnīto naudu. M. Junuss noteicis septiņus kritērijus sociālās uzņēmējdarbības atpazīšanai un raksturošanai:

 1. biznesa mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet novērst nabadzību vai arī sociālu problēmu;
 2. finansiāla un ekonomiska ilgtspēja; 
 3. investori saņem atpakaļ tikai savu ieguldījumu bez procentiem;
 4. kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek izmantota tā attīstībai;
 5. atbildīga attieksme pret vidi;
 6. darbaspēks saņem darba tirgum atbilstošu atalgojumu un labākus darba apstākļus;
 7. un dara darbu ar prieku.       

Sociālais uzņēmums atbilst šādiem ekonomiskiem kritērijiem:

 1. Ilgstoša preču ražošana un pakalpojumu sniegšana
 2. Augsta autonomijas pakāpe un neatkarība
 3. Augsts ekonomiskā riska līmenis
 4. Minimāls apmaksātu darbinieku skaits

Sociālais uzņēmums atbilst arī vairākiem sociāliem kritērijiem, kuri ir šādi:

 1. Precīzi formulēts mērķis sniegt labumu sabiedrībai
 2. Personu grupas iniciēts
 3. Balss svars nav atkarīgs no īpašumtiesībām
 4. Mērķgrupu pārstāvju iesaistīšana uzņēmuma pārvaldīšanā
 5. Ierobežota vai pilnībā izslēgta peļņas sadale
Read More