Back to All Events

Iespēja uzņēmējiem piesaistīt ES finansējumu programmā Erasmus+


2.–4. septembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina uzņēmējus piedalīties apmācībā „CROSS OVER”, lai kopā ar pieredzējušiem jaunatnes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pašvaldību un izglītības iestāžu darbiniekiem attīstītu starptautiskus starpsektoru partnerības projektus ES programmas „Erasmus+” ietvaros.

Apmācības „CROSS OVER” ir ilgtermiņa projekts, ko rīko JSPA sadarbībā ar citām ES programmas valstu nacionālajām aģentūrām. Apmācības mērķis ir veicināt dažādu sektoru, it īpaši jaunatnes un biznesa sektoru, sadarbību, stiprināt jaunatnes gatavību darbam, kā arī modernizēt izglītības, apmācības un jaunatnes darba iespējas. Viens no konkrētiem apmācību uzdevumiem ir veicināt starpsektoru sadarbības projektu iesniegšanu un īstenošanu programmā „Erasmus+”.

Uzņēmuma ieguvumi, realizējot Erasmus+ starpsektoru partnerības projektu:

  • ES finansiāls atbalsts starptautiskai starpsektoru iniciatīvai;
  • iespēja iepazīstināt jauniešus ar biznesa kultūru un paaugstināt viņu gatavību darba tirgum;
  • iespēja tuvāk iepazīt potenciālo darbinieku un klientu vēlmes un vajadzības,
  • iespēja dibināt kontaktus un veidot starptautisku sadarbības tīklu ES valstu ietvaros kā nevalstiskajā, tā biznesa sektorā;
  • projekta rezultātu izplatīšana veidos uzņēmumam pozitīvu, sociāli atbildīgu korporatīvo tēlu;
  • iespēja praksē iepazīt neformālās izglītības pieeju un metodes, kas, iespējams, var noderēt arī uzņēmuma ikdienas darbā un sniegt jaunu skatījumus uz ierastajiem darba procesiem.

Dalība apmācībā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmītnes, ēdināšana un apmācību materiāli. Dalībniekiem jāsedz ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai un atpakaļ.

Lai pieteiktos dalībai apmācībā, lūdzam aizpildīt elektronisku pieteikšanās formu līdz 2014. gada 10. augustam

Vairāk par stratēgiskās partnerības projektiem