Back to All Events

"Creative Business Stories & Opportunities": radošo biznesu industrijas pārstāvju stāsti un iespējas!

Radošo industriju kauss ir globāla iniciatīva uzņēmējdarbībai un inovācijai, kas apvieno investorus un globālos tirgus, kā arī stiprina viņu inovatīvo kapacitāti, lai ieguvēji būtu gan industrija, gan arī sabiedrība kopumā.

Pasākumu rīko LIAA Radošo industriju inkubators. Vairāk par pasākumu