EMES Network pētījums “The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective”

EMES Network ir starptautiskas pētījumu centrs, kurš jau vairāk kā desmit gadus pēta un analizē sociālās uzņēmējdarbības koncepta attīstību Eiropā. Pētījuma ietvaros tiek apskatīta sociālo uzņēmumu koncepta attīstība Eiropā un Amerikā. Tiek apskatītas dažādās definīcijas un kritēriji, kā arī meklēti kopsaucēji un analizētas atšķirības. Amerikā ar jēdzienu sociālais uzņēmums saprot ikvienu indivīdu vai komersantu, kura mērķis ir veicināt pozitīvas sociālās pārmaiņas. Tas var būt uzņēmums, ka novirza daļu no savas peļņās kādam sociālam mērķim vai sociālam projektam vai indivīds, kas risina sociālo problēmu ar inovatīvām metodēm. Eiropā ar sociālo uzņēmējdarbību nodarbojas tikai un vienīgi šim mērķim izveidotas nevalstiskās organizācijas, kooperatīvi vai komersanti. Inovāciju klātbūtne izvēlētajās darbības metodēs nav obligāts, bet vēlams priekšnosacījums.  Vairāk par to, kas vieno vai atšķir sociālos uzņēmējus Eiropā no kolēģiem Amerikā var lasīt pētījumā.