Publiskots ziņojums „Beļģijas sociālo uzņēmumu apzināšana”

Ziņojums „Beļģijas sociālo uzņēmumu apzināšana” („Mapping Social Enterprises in Belgium” – angļu val.) sniedz apskatu par sociālo uzņēmējdarbību, tās attīstību un aktualitātēm Beļģijā. Pētījuma ietvaros tika intervēti 78 no Beļģijā aktīviem sociālajiem uzņēmējiem.

Gandrīz puse no respondentiem ziņoja, ka pēdējā gada laikā to ieņēmumi bijuši lielāki par 1 miljonu. Vidējie gada ieņēmumi sasniedza 957.000 eiro apjomu.

Turklāt 40% aptaujāto direktoru neto alga gadā ir robežās starp 30 000 - 40 000 tūkstošiem eiro.

Pēc uzņēmēju sniegtās informācijas var secināt, ka sociālajiem uzņēmumiem Beļģijā ir ne vien labi finanšu rādītāji, bet valstī pastāv arī intriģējoši augsta sociālās uzņēmējdarbības sfēras dažādība pēc tās formas, izvēlētā  modeļa, ietekmes, izaugsmes un lieluma.

Beļģija aizvien cieš no finansiālās krīzes izraisītajām sekām. Valsts ekonomiskie rādītāji identificē problēmas, ar kurām saskaras tās iedzīvotāji, proti, ne mazāk kā 15% Beļģijas iedzīvotāju dzīvo nabadzībā un bezdarbnieku līmenis turpina pieaugt (galvenokārt ietekmējot jauniešus līdz 25 gadu vecumam un imigrantus).  

Sociālās inovācijas lomas apzināšanās, kā arī izpratnes veicināšana par sociālo uzņēmējdarbību, tās iespējamo attīstību, nozīmi un ietekmi uz valsts ekonomisko situāciju kopumā var tikt uzskatīta par vienu no daudzsološākajiem risinājumiem šim identificētajam problēmu kopumam.

Pētījumā uzmanība tiek pievērsta ne tikai uzņēmēju raksturojošajām pazīmēm (piemēram, to vidējam vecumam, dominējošajam dzimumam nozarē, izglītības līmenim, motivācijai, vērtībām u.c.), nosakot mērķauditoriju, uz ko vērsta šī uzņēmējdarbības forma – svarīgi, ka tiek veikta arī  daudzveidīga kritēriju izpēte un analīze, kas ļauj novērtēt pastāvošo sociālo uzņēmumu ietekmi un nozīmīgumu valsts līmenī.

Ietekmes izvērtēšana tiek veikta, piemēram, cenšoties noteikt inovatīvo pienesumu, sociālo ietekmi un tās efektivitāti, kā arī apzināt finansiālos rādītājus, iesaistīto pušu apmierinātību, saņemtā atbalsta un palīdzības ietekmi un konkurences apzināšanos.

Ar pētījumu un detalizētāku dažādu aspektu izklāstu var iepazīties šeit.