Ir publiskots ziņojums par sociālo uzņēmējdarbību Grieķijā

Sociālās uzņēmējdarbības koncepta un jēdziena izpratne pasaulē vēl nav nostiprinājusies – tā kā vienotas nostājas nav, pastāv lielas iespējas šīs idejas interpretācijai.

Lai šai problēmai rastu risinājumu, Eiropas Komisija 2011. gada 25. oktobrī paziņoja par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas izveidi. Ņemot vērā to, ka definīcijas un koncepta izpratne atšķiras no valsts uz valsti, tiek ieteikts sociālo uzņēmējdarbību raksturot pēc kopīgām pazīmēm. Kā viens no galvenajiem kritērijiem tiek izvirzīts uzņēmuma mērķis būt orientētam nevis uz peļņas gūšanu, bet gan uz sociālā labuma sniegšanu.

2013. gada nogalē publicēts ziņojums, kurā pievērsta uzmanība situācijas attīstībai Grieķijā.

Līdzās divām jau ilgāku laiku pastāvošām sociālā uzņēmuma formām, 2011. gadā Grieķijā tika izveidota jauna tiesiskā forma, proti, „Sociālā Kooperatīva Uzņēmums” (Social Cooperative Enterprises – angļu val.).

Šo divu gadu laikā jauno uzņēmējdarbības formu ir izvēlējušies vairāk kā 300 uzņēmēji, taču salīdzinoši ļoti maza daļa no tiem ir saistīti ar darba integrācijas vai sociālās aprūpes jautājumiem - uzņēmējdarbības formas izvēlei par galveno mērķi netiek izvirzīta sociālo problēmu risināšana vai sociālā labuma sniegšana sabiedrībai, tādējādi nonākot pretrunā ar sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādni.

Ziņojuma sagatavotāji, eksperti – Ioannis NASIOULAS un Vasileios MAVROEIDIS, uzskata, ka šī pretruna noved pie vairākiem sarežģījumiem – problēmām, kas pamanāmas jau šobrīd, un tādām, kas varētu rasties, veidojoties precīzākai sociālās uzņēmējdarbības izpratnei pasaulē.

Par to, kādas problēmas saskatāmas tiesiskajā formulējumā, kādi ir patiesie iemesli cilvēkiem Grieķijā šo uzņēmējdarbības formu izvēlēties, kādu ietekmi tā atstāj uz valsts ekonomiku kopumā, kā arī to, kādi varētu būt iespējamie risinājumi un rīcības plāns tuvākā nākotne, var uzzināt, lasot ziņojuma pilno versiju.