Vēlies kļūt par asociācijas biedru? Aizpildi Šo pieteikuma anketu!

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (turpmāk – Asociācija) mērķiem un darbību un esmu informēts/-ta par Asociācijas biedru uzņemšanas nosacījumiem un kārtību. Esmu informēts/-ta, ka Asociācijas biedra naudas apmērs ir 100 EUR/gadā juridiskām personām un 50 EUR/gadā fiziskām personām. Iesniedzot šo pieteikumu, lūdzu uzņemt mani kā Asociācijas biedru.

Pēc anketas saņemšanas sazināsimies ar jums nedēļas laikā. Anketas nosūtīšana nenozīmē automātisku kļūšanu par LSUA biedru.  Katru pieteikuma anketu vērtē LSUA Padome piecu cilvēku sastāvā, pieņemot lēmumu par pieteicēja uzņemšanu vai neuzņemšanu LSUA biedru sastāvā. Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz office@sua.lv .

Obligātie lauki juridiskām un fiziskām personām:
Darbības veids
Lūdzu, īsi aprakstiet Jūsu organizācijas vai Jūsu saistību ar socialās uzņēmējdarbības jomu.
Konta numurs
http://
Tikai juridiskām personām:
Vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontaktinformācija
STATŪTI, reģistrācijas apliecība, logo,
http://