Sociālās uzņēmējdarbības foruma 2018 prezentācijas

Šoreiz Forumā tika runāts par investīciju piesaisti sociālajai uzņēmējdarbībai – finanšu un biznesa vadības eksperti sniedza zināšanas par investīciju veidiem un gatavību tām, savukārt pieredzē par finansējuma piesaisti dalījās sociālie uzņēmumi, tāpat uzzinājām arī pašu investoru redzējumu un vēlmes. Sociālie uzņēmumi sacentās par 1000 euro investīciju no Otrās Elpas.

Read More

Ko mēs paveicām 2017.gadā?

2017.gads sociālajai uzņēmējdarbībai un sociālajiem uzņēmējiem Latvijā bijis ļoti spraigs - pieņemts jaunais Sociālā uzņēmuma likums, sākusi darboties LM un ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programma, izveidots Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls un notikuši neskaitāmi pasākumi visas Latvijas ŗeģionos. Kā tajā visā esam bijuši iesaistīti mēs, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija? Kas ir izdarīts un ko 2017.gadā esam paveikuši kopā ar saviem biedriem un sadarbības partneriem? Skaties šajā inforgrafikā!

Read More

Sociālā uzņēmējdarbība Jūrmalā - ir iespējas!

Pasākums pulcēja vairāk kā 130 dalībniekus, kuru vidū bija gan pašvaldību pārstāvji un sociālie uzņēmēji, gan interesenti, kas vēl tikai meklē un attīsta savas biznesa idejas. Dalībniekiem bija iespēja kopīgi diskutēt par aktuālajiem jautājumiem un savstarpējās sadarbības iespējām, kā arī dalīties idejās un ierosinājumos par sociālo uzņēmumu un pašvaldības sadarbību!

Read More

Kas pašvaldību pārstāvjiem un darbiniekiem būtu jāzina par sociālo uzņēmējdarbību?

Skaties LPS un LSUA kopīgi rīkotā semināra par sociālo uzņēmējdarbību videoierakstu, kurā veltījām īpašu laiku un uzmanību, laipārrunātu pašvaldību un sociālās uzņēmējdarbības saskarsmes punktus un iespējas! Šeit atradīsi arī videosemināra prezentācijas un noderīgas saites, kas palīdzēs labāk sociālās uzņēmējdarbības līkločus!

Read More

Septembrī sāks darboties sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls Latvijas reģionos

Septembrī Latvijas reģionos darbu uzsāks Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls - aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri palīdzēs Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses. Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) un Britu Padomes Latvijā iniciatīva ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Read More

Sociālās ietekmes mērīšanas prakse Latvijas sociālo uzņēmumu vidū: galvenie secinājumi

Raksts sniedz ieskatu tajā, kā līdz šim ir veicies sociālās ietekmes mērīšanā un izvērtēšanā, un kādas ir sociālo uzņēmumu vajadzības Latvijā. Veiktais pētījums, kurā balstās šis raksts, uzskatāms par pirmo šāda veida pētījumu Latvijā, kad ir mēģināts apzināt esošo situāciju un sniegt priekšlikumus jomas turpmākajai attīstībai.

Read More

Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība: kādi ir labākie mijiedrabības modeļi?

Pašvaldībām, kuras ikdienā vistiešākajā veidā saskaras ar iedzīvotāju sociālajām problēmām, un kuru pārziņā ir dažādu sociālo uzdevumu un funkciju veikšana un nodrošināšana savās teritorijās, ir liela nozīme sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstīšanā. Ņemot vērā, ka gan pašvaldību, gan sociālo uzņēmumu mērķi ir saistīti ar sociālo problēmu risināšanu un sociālās pievienotās vērtības radīšanu, tad bieži vien to darbības jomas un intereses pārklājas. Kādi ir iespējamie sadarbības un mijiedrabības modeļi?

Read More