Septembrī sāks darboties sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls Latvijas reģionos

Septembrī Latvijas reģionos darbu uzsāks Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls - aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri palīdzēs Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses. Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) un Britu Padomes Latvijā iniciatīva ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Read More

Sociālās ietekmes mērīšanas prakse Latvijas sociālo uzņēmumu vidū: galvenie secinājumi

Raksts sniedz ieskatu tajā, kā līdz šim ir veicies sociālās ietekmes mērīšanā un izvērtēšanā, un kādas ir sociālo uzņēmumu vajadzības Latvijā. Veiktais pētījums, kurā balstās šis raksts, uzskatāms par pirmo šāda veida pētījumu Latvijā, kad ir mēģināts apzināt esošo situāciju un sniegt priekšlikumus jomas turpmākajai attīstībai.

Read More

Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība: kādi ir labākie mijiedrabības modeļi?

Pašvaldībām, kuras ikdienā vistiešākajā veidā saskaras ar iedzīvotāju sociālajām problēmām, un kuru pārziņā ir dažādu sociālo uzdevumu un funkciju veikšana un nodrošināšana savās teritorijās, ir liela nozīme sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstīšanā. Ņemot vērā, ka gan pašvaldību, gan sociālo uzņēmumu mērķi ir saistīti ar sociālo problēmu risināšanu un sociālās pievienotās vērtības radīšanu, tad bieži vien to darbības jomas un intereses pārklājas. Kādi ir iespējamie sadarbības un mijiedrabības modeļi?

Read More

Sociālās uzņēmējdarbības konferences video un prezentācijas

Konferencē klātienē, pirmajā dienā arī tiešraidē, dalībnieki klausījās ārvalstu sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus (Lielbritānija (CLARITY & The Soap Co), Dānija (Gamle Mursten), Nīderlande (Van Hulley)), savukārt otrajā dienā ikviens varēja uzzināt un piedalīties diskusijās par sociālās uzņēmējdarbības tendencēm un aktualitātēm Latvijā, uzzināt svarīgāko par ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kā arī apmeklēt vienu no trim praktiskajām radošajām darbnīcām par sociālās uzņēmējdarbības ideju īstenošanu un attīstīšanu.

Read More

Septiņas lietas, kas noteikti jāzina par Labklājības ministrijas Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmu

Janvārī un februārī Labklājības ministrijas ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" komanda piedalījās 6 informatīvajos semināros Rīgā un reģionos, lai stāstītu un informētu par atbalsta iespējām sociālajiem uzņēmumiem. Asociācija saviem biedriem noteikti palīdzēs sagatavoties šai programmai un radīt veiksmīgus projektus, un šorbīd esam apkopojuši, mūsuprāt, septiņas svarīgākās lietas, kas būtu jāzina par šo programmu, lai varētu veiksmīgi izmantot tās piedāvātās iespējas.

Read More

Ko mēs kopā izdarījām 2016.gadā?

2016.gads ir bijis pirmais pilnais Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas darba gads. Gadu sākām kā 11 biedru asociācija, beidzām - jau kā 46 biedru spēcīga nacionāla līmeņa interešu aizstāvības organizācija, kuras viedoklī ieklausās gan lēmumu pieņēmēji, gan valsts un pašvaldības iestādes, gan citas iesaistītās puses. Ko mēs kopā šogad paveicām? Lasi šajā infografikā!

Read More

Sociālā uzņēmuma juridiskā forma – kādu izvēlēties?

Sociālā uzņēmuma un sociālās uzņēmējdarbības jēdzieni Latvijas normatīvajos aktos vēl nav definēti, un šobrīd esošajiem un arī tuvākā nākotnē topošajiem sociālajiem uzņēmumiem ir aktuāls jautājums – kamēr sociālās uzņēmējdarbības likums vēl nav pieņemts, kādu juridisko formu izvēlēties sociālās uzņēmējdarbības veikšanai?

Read More

Sociālā ietekme un tās mērīšana sociālās uzņēmējdarbības kontekstā

Sociālais uzņēmums, kurš darbojas kāda sociāla mērķa vai sociālas problēmas risināšanas labā, noteikti rada kādu labumu sabiedrībai. Citiem vārdiem – tas rada sociālo ietekmi. Taču kā to izmērīt un izteikt visiem saprotamos rādītājos, kas ne vien ilustrē uzņēmuma darbību un sasniegumus, bet arī palīdz labāk saprast uzņēmuma kopējo devumu sabiedrībai? Kādus paņēmienus, metodes, instrumentus un pieejas izmantot, lai gan pats sociālais uzņēmums saprot, kādi ir tā darbības rezultāti, bet arī plašākai sabiedrībai rodas priekšstats par sociālā uzņēmuma ieguldījumu problēmas risināšanā?

Read More

Pasaulē pirmais planšetdators cilvēkiem ar redzes traucējumiem. BLITAB stāsts.

Kristīna ir vadītāja un līdzdibinātāja uzņēmumā “BLITAB Technologies”, kas ir izstrādājis pasaulē pirmo planšetdatoru neredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar daļējiem redzes traucējumiem. BLITAB 2015. gadā saņēma apbalvojumu “Best European Social Startup” un “Creative Business Cup”. Tomēr uzņēmuma izveidošana tā dibinātājiem nenācās viegli.

Read More

Sociālā uzņēmējdarbība Zviedrijā - ko varam mācīties?

Zviedri laika gaitā ir apzinājušies, ka ne vienmēr inovatīvākie un efektīvākie sociālo problēmu risinājumi ir pašvaldību iniciēti, un pēdējo gadu laikā Zviedrijā ir novērojams straujš sociālās uzņēmējdarbības uzplaukums. Šī kustība iesākās salīdzinoši vēlāk nekā citās valstīs, bet sociālās uzņēmējdarbības vide Zviedrijā ir ļoti augstā attīstības stadijā un liela daļa sociālo problēmu tiek risinātas, tikai pateicoties sociālajiem uzņēmumiem, kuru kopskaits nu jau ir sasniedzis vairāk nekā 300 uzņēmumus.

Read More

Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekts - komentāri un viedokļi pēc sabiedriskās apspriešanas

25.augustā notika klātienes diskusija par sociālās uzņēmējdarbības likumprojektu, kurā Saeimas darba grupas pārstāvji tikās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Diskusijā piedalījās Saeimas darba grupas vadītājs deputāts Einārs Cilinskis, Finanšu ministrijas pārstāve Irita Lukšo, Labklājības ministrijas pārstāvji un vairāk kā 30 pārstāvji no dažādām nevalstiskajām organizācijām.

Read More

Līdzdalība sociālai uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanā - kādas ir iespējas?

Sociālās uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai nepieciešama sakārtota un labvēlīga vide ar skaidriem spēles noteikumiem. Šādai videi Latvijā vēl tikai veidojoties, ļoti būtiska sociālo uzņēmēju un nevalstisko organizāciju līdzdalība dažādu nacionāla un vietēja līmeņa noteikumu, konceptu un programmu izstrādē, skaidri izklāstot savas vajadzības, izaicinājumus, intereses, kā arī piedāvājot labākos risinājumus dažādu problēmu un izaicinājumu pārvarēšanai.

Read More

Kā Latvijas sociālajiem uzņēmumiem sevi pilnveidot izaicinājumiem bagātajā vidē?

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā vēl arvien ir salīdzinoši jauns jēdziens, un vide, kurā sociālajiem uzņēmumiem augt un pilnveidot sevi, ir attīstības stadijā. Tas rada dažādus šķēršļus straujai uzņēmumu attīstībai, kā arī kavē izaugsmes iespējas. Taču, neskatoties uz to, sociālajiem uzņēmumiem ir iespēja attīstīt uzņēmuma iekšējos procesus, izvairoties no negatīvas ārējās vides ietekmes.

Read More

Social Entrepreneurship in Latvia: a work in progress

Social entrepreneurship in Latvia is a rather new concept – even though the first initiatives that could be identified as social enterprises started to emerge as far back as the beginning of 1990ties, the first social enterprises that would identify themselves as such appeared only 8-9 years ago. That was also the time when the social entrepreneurship as a concept started to gain the attention of the biggest NGOs and think-tanks in Latvia, and when the first Social Entrepreneurship Forum was launched. Since then, the development of social entrepreneurship industry in Latvia has happened, mostly thanks to the civic society organizations which has provided the expertise, research and funds needed to take this industry further.

Read More