Programma - Minimums

Ko tieši mēs saprotam, sakot, ka jārada kvalitatīvs un darbību veicinošs normatīvais ietvars sociālajiem uzņēmumiem?

Sociālie uzņēmumi Latvijā ir jauni, nelieli un nodarbina dažus pastāvīgus darbiniekus. Apgrozījums – vairāki desmiti tūkstošu eiro gadā. Protams, ir izņēmumi – lieli uzņēmumi, kuru apgrozījums mērāms vairākos simtos tūkstošu eiro, taču tādu nav daudz, jeb pareizāk sakot, tādi, iespējams, ir tikai viens vai divi. 

Lasīt Agneses Lešinskas rakstu politika.lv

 

  Šis raksts veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.   Ragatavots projekta „PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” ietvaros.   Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros.   NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.   www.sif.lv   www.eeagrants.org   www.eeagrants.lv

Šis raksts veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.
Ragatavots projekta „PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā” ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros.
NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
www.sif.lv
www.eeagrants.org
www.eeagrants.lv