Sociālā uzņēmējdarbība Zviedrijā - ko varam mācīties?

Zviedri laika gaitā ir apzinājušies, ka ne vienmēr inovatīvākie un efektīvākie sociālo problēmu risinājumi ir pašvaldību iniciēti, un pēdējo gadu laikā Zviedrijā ir novērojams straujš sociālās uzņēmējdarbības uzplaukums. Šī kustība iesākās salīdzinoši vēlāk nekā citās valstīs, bet sociālās uzņēmējdarbības vide Zviedrijā ir ļoti augstā attīstības stadijā un liela daļa sociālo problēmu tiek risinātas, tikai pateicoties sociālajiem uzņēmumiem, kuru kopskaits nu jau ir sasniedzis vairāk nekā 300 uzņēmumus.

Kāpēc Latvijai ir vērts skatīties tieši uz Zviedriju kā piemēru? Starp Latviju un Zviedriju var saskatīt būtiskas līdzības sociālās uzņēmējdarbības jomā. Kā jau augstāk minēts, gan Zviedrijā, gan Latvijā sociālā uzņēmējdarbība kā jēdziens ir parādījusies salīdzinoši nesen un abu valstu sabiedrībā vēl nav veidojusies vienota izpratne par to. Līdzīgi kā Latvijā, arī Zviedrijā pagaidām nav definēta un likumā pieņemta uzņēmējdarbības forma sociālajiem uzņēmumiem. Šobrīd abu valstu sociālajiem uzņēmumiem jāizvēlas to specifikai piemērota uzņēmējdarbības forma starp esošajām iespējām, piemēram, SIA vai NVO. Turklāt gan Zviedrijā, gan Latvijā valsts mērogā neeksistē centralizēta sociālās ietekmes mērīšanas sistēma, tādēļ nav iespējams noteikt sociālo uzņēmumu darbības rezultātā atstāto sociālo ietekmi, kā arī salīdzināt sociālās ietekmes rezultātus starp dažādiem sociālajiem uzņēmumiem un izvērtēt to darbību.

Neskatoties uz augstākminētajiem faktoriem, Zviedrijai ir izdevies izveidot attīstītu un daudzveidīgu sociālās uzņēmējdarbības infrastruktūru, ko ir veicinājušas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas. Šīs atbalsta organizācijas, par spīti iepriekš minētajiem šķēršļiem Zviedrijā, veiksmīgi darbojas un palīdz sociālajiem uzņēmumiem, kā arī attīsta sektoru kā tādu. Latvijas sociālie uzņēmēji, potenciālie investori un nākotnes inkubatoru veidotāji var mācīties un iedvesmoties no zviedru veiksmes stāsta, jo mēs redzam, kā sociālā uzņēmējdarbība var patiesi veiksmīgi attīstīties, neskatoties uz izaicinājumiem bagāto vidi, kurā atrodamies arī mēs.

Finansiāls atbalsts

Viena no Zviedru kompānijām, no kuras smelties iedvesmu un mācīties, ir Leksell Social Ventures (turpmāk Leksell). Leksell sevi definē kā investīciju firmu, kuras misija ir atbalstīt un veicināt sociālo inovāciju labākas Zviedrijas vārdā, investējot sociālajos uzņēmumos. Kompānija tika izveidota ar mērķi investēt tikai sociālajos uzņēmumos, balstoties uz pašas kompānijas definētiem kritērijiem finansējuma saņemšanai. Tā kā Leksell klienti ir tieši sociālie uzņēmumi, kritēriji tika izveidoti ne tikai, lai nodrošinātu uzņēmēju spēju atmaksāt, bet arī, lai parūpētos par sociālā mērķa sasniegšanu. Kritēriji ir sekojoši:

  • ekonomiska ilgtspēja – uzņēmums spēj pats segt savas izmaksas un nes ienākumus;
  • uzņēmumam jāspēj definēt cilvēku grupu, ko skar sociālā problēma;
  • balanss starp finansiālajiem un sociālajiem mērķiem – uzņēmumam skaidri jāsaprot, kā tas plāno balansēt starp šīm divām dimensijām;
  • uzņēmuma formai nav nozīmes, bet labi, ja pati ideja ir jau veiksmīgi sevi pierādījusi ārzemēs un uzņēmums tagad to vēlas pielāgot Zviedrijai;
  • ir pierādījumi, ka uzņēmums sociālo ietekmi tiešām radīs;
  • uzņēmumam piemīt mērāma sociālā ietekme;
  • saprotams, kā tieši uzņēmums radīs šo sociālo ietekmi;
  • uzņēmums ir ieinteresēts investīcijās, nevis ziedojumos;
  • uzņēmums ir spējīgs kalpot kā lielisks piemērs sektora attīstīšanai un popularizēšanai. Veiksmīgus uzņēmējus motivē nevis nauda, bet gan vēlme uzlabot sabiedrību un pasauli sev apkārt.

Paši kritēriji, kā arī Leksell misija var kalpot potenciāliem investoriem kā sākotnējas vadlīnijas, kas nodrošinātu ne tikai veiksmīgas investīcijas, bet arī paliekošu sociālo ietekmi un attīstītu ekonomikas sektoru Latvijā. Latvijas sociālie uzņēmēji var ņemt vērā Leksell kritērijus, strādājot pie saviem biznesa plāniem, jo ir skaidrs, ka šo kritēriju izpilde palielina uzņēmuma ilgtspēju. 

Biznesa plāna pilnveidošana

Kamēr Leksell atbalsta sociālos uzņēmumus finansiāli, Centrs Sociālajai Uzņēmējdarbībai Zviedrijā (turpmāk - CSES) palīdz zviedru sociālajiem uzņēmumiem ar to biznesa plāniem. CSES ir biznesa inkubators, kas fokusējas uz uzņēmumiem, attīsta sociāli, ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgas biznesa idejas, citiem vārdiem, tas ir sociālo biznesu inkubators. CSES sociālajiem uzņēmumiem piedāvā biznesa attīstības atbalstu, palīdzību sociālās ietekmes mērīšanā, kursus, seminārus, tīklošanās pasākumus, intelektuālo īpašumu tiesību konsultācijas, piekļuvi investoriem – eņģeļiem, kā arī dažādu kontaktinformāciju, kas uzņēmējam var būt nepieciešama. Sākotnēji jebkurš ieinteresēts uzņēmums var saņemt biznesa konsultācijas un tiem uzņēmumiem, kas izpilda kritērijus, tiek dota iespēja iesaistīties inkubatora programmā. Galvenais kritērijs - uzņēmējam jāvelta viss savs laiks sociālajam uzņēmumam, kas nozīmē, ka sociālā uzņēmējdarbība nevar būt hobija līmenī.

Viens no šādiem uzņēmumiem, kas ir iesaistījies sociālās uzņēmējdarbības biznesa inkubatora programmā, ir Svenska Med Baby. Tas ir sociālais uzņēmums, kurš iepazīstina imigrantu mātes un viņu bērnus ar vietējiem iedzīvotājiem ar mērķi, ka vietējie iedzīvotāji iemācīs imigrantiem zviedru valodu. Šādā veidā bērni ne tikai apgūst zviedru valodu un tiek atvieglots integrēšanās process, bet arī ģimenēm tiek dota iespēja iepazīt vienai otru, pavadīt kopā laiku un veidot jaunas draudzības. Uzņēmumam sākotnēji bija nepieciešams biznesa atbalsts, jo dibinātājiem trūka zināšanas jurisprudencē, tomēr, kad darbība bija nostabilizēta, CSES sniedza atbalstu un zināšanas sociālās ietekmes mērīšanā, lai Svenska Med Baby varētu apzināt savas attīstības iespējas citviet Zviedrijā.  

Interesanti, ka CSES dibināts tikai 2011. gadā Stokholmas Ekonomikas augstskolā un laika gaitā kļuva par neatkarīgu organizāciju. Līdzīgi varam mudināt zinošus sociālās uzņēmējdarbības entuziastus ko līdzīgu aizsākt arī pie mums, jo uzņēmumi, kas priecātos par šādu atbalstu, Latvijā netrūkst. Savukārt sociālajam uzņēmējam jāsaprot, kas tieši ir tas, ko viņa uzņēmums var iegūt no iesaistīšanās sociālās uzņēmējdarbības inkubatorā, un jāmeklē iespējas Latvijā, piemēram, New Do(o)r Rīga vai kur citur.

Tīklošanās

Famna ir asociācija Zviedrijas bezpeļņas veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Asociācija lobē biedru intereses valdībā, organizē seminārus un lekcijas par tēmām, par kurām tās biedri izrādījuši interesi. Darbība, ko Famna uzskata par vienu no nozīmīgākajām, ir tīklošanās pasākumu rīkošana. Tie tiek regulāri rīkoti gan formālā, gan ne tik formālā gaisotnē, lai veicinātu zināšanu apmaiņu starp asociācijas biedriem un lai tie vēlētos palīdzēt viens otram. Šāda rīcība stiprina sektoru, kā arī sekmē informācijas un pieredzes apmaiņu asociācijas biedru starpā.  

Investīciju firma, kas fokusējas tikai uz sociālo uzņēmējdarbību, Latvijā vēl neeksistē. Stabils un nepārtraukti aktīvs sociālās uzņēmējdarbības inkubators arī vēl nē. Latvijā vislīdzīgākā institūcija ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija. Tā saved kopā sociālos uzņēmējus un strādā pie tā, lai to intereses tiktu ņemtas vērā.

Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības sektora attīstību, varam informēt sociālos uzņēmējus, investorus un sociālajā uzņēmējdarbībā zinošus cilvēkus par nākotnes iespējām un potenciālo sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju izveidi. Sociālie uzņēmēji un interesenti jau tagad var sākt rīkoties, iesaistoties Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas darbībā, tā nodrošinot informācijas un zināšanu savstarpēju apmaiņu, kā arī savu interešu pārstāvēšanu.

Autores: Annija Bērziņa un Anna Marija Ķiesnere