Septembrī sāks darboties sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls Latvijas reģionos

Septembrī Latvijas reģionos darbu uzsāks Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls - aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi, kuri palīdzēs Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses. Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) un Britu Padomes Latvijā iniciatīva ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

DU_20170818_0053.jpg

Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls radīts ar mērķi stiprināt Latvijas kopienu potenciālu un palīdzēt rasties jauniem sociālajiem uzņēmumiem, kas spējīgi radoši un efektīvi risināt dažādus sabiedrības izaicinājumus. Sākot no septembra, LSUA un vēstnieku kopīgi rīkotajos informatīvajos un izglītojošajos pasākumos ikviens interesents varēs uzzināt, kā uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, kā savu ideju padarīt finansiāli ilgtspējīgu, kur meklēt palīdzību un atbalstu, kā idejas īstenošanā iesaistīt vietējo sabiedrību un iesaistītās puses utt. Informācija par katru konkrēto pasākumu dažādās Latvijas vietās tiks nodrošināta vietējos informācijas kanālos, izsūtīta vietējiem medijiem, organizācijām un pašvaldības iestādēm, kā arī sociālajos medijos.

Līdz pat 2018.gada martam gaidāmi vairāk kā 30 šādi pasākumi, kuros bez maksas varēs piedalīties ikviens interesents

DU_20170818_0023.jpg

Kā norāda LSUA direktore Madara Ūlande, sociālajai uzņēmējdarbībai ir milzīgs potenciāls radīt pozitīvas pārmaiņas tieši vietējā mērogā, un šis ir labākais laiks sociālo uzņēmumu dibināšanai: “Šogad sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai ir ļoti daudz praktisku iespēju - Labklājības ministrijas un ALTUM atbalsta programma, dažādas apmācību un akseleratoru programmas, konsultāciju iespējas, domubiedru grupas. Mēs ļoti ceram, ka mūsu un vēstnieku kopīgo pasākumu rezultātā cilvēki ne vien radīs jaunas idejas, bet arī izmantos esošos atbalsta instrumentus, lai šīs idejas īstenotu.”

DU_20170818_0168.jpg

Britu Padomes Latvijā vadītāja Zane Matesoviča uzsver, ka Britu Padome labprāt atbalsta tādus sociālās uzņēmējdarbības projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti aktivitātēs, kas palīdz dažādiem cilvēkiem iepazīt viens otru, iegūt jaunas prasmes un iemaņas, un kļūt par aktīviem, zinošiem un kritiski domājošiem savas kopienas locekļiem: "Mēs ticam, ka sociālā uzņēmējdarbība ne tikai paplašina veidus, kādos cilvēki var attīstīt savas spējas un potenciālu, bet arī ir arī nozīmīgs rīks labākas – atvērtas, iekļaujošas un uz Eiropeiskām vērtībām orientētas sabiedrības veidošanā."

DU_20170818_0154.jpg

Viena no sociālās uzņēmējdarbības vēstniecēm - labdarības veikala “Otrā iespēja” Daugavpilī vadītāja Oļesja Soboļevska - stāsta, ka viņai ir svarīgi iedvesmot cilvēkus nevis vienkārši strādāt un pelnīt naudu, bet arī izdarīt ko labu un vērtīgu apkārtējai sabiedrībai: “Es mīlu savu pilsētu Daugavpili, un gribu palīdzēt Daugavpils iedzīvotājiem ieraudzīt, ka sociālā uzņēmējdarbība sniedz labas iespējas attīstīt mūsu pilsētu un reģionu.”

Informāciju par sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku rīkotajiem pasākumiem varēs uzzināt:
LSUA mājaslapā:  www.socialauznemejdarbiba.lv  
Facebook lapā:  https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/, kā arī pašu vēstnieku izmantotajos informācijas kanālos.

Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki reģionos:

Liepājā: Andra Jurgelāne (LIAA Liepājas biznesa inkubators), Krista Lapiņa (Ideju Bode), Jana Petrenko un Tatjana Tarasova ( Karosta Kids)

Kuldīgā: Līga Raituma (LIAA Kuldīgas biznesa inkubators), Ieva Birbele (VRG Darīsim paši), Linda Blīgzna un Elīna Immere (Kurzemes NVO atbalsta centrs)

Jūrmalā: Ramona Liepiņa - Krauja (Jūrmalas Valsts ģimnāzija), Agnese Lielā - Krauja, Ieva Šmite (Vecāku atbalsta biedrība) un Toms Ošiņš.

Jelgavā: Uldis Dūmiņš (Zemgales NVO centrs), Ingrīda Grinberga (Radošo domu un darbu centrs Svētelis), Dace Indrika ( Kultūras un Mākslas Centrs "Nātre"), Renāte Bērante (LIAA Jelgavas biznesa inkubators) kā arī Līga Miķelsone (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs)

Siguldā: Katrīna Leitāne (Siguldas novada dome, Bērnu centrs "Kā mājās") un Gundega Vanaga - Janberga (LIAA Siguldas biznesa inkubators)

Valmierā: Zita Gustavsone (Fonds "Iespēju tilts"), Armands Aivo Astukevičs, Anna Broka un Hanna Mihailova (Vidzemes augstskola)

Madonā: Iveta Vabule (LIAA Madonas biznesa inkubators) un Imants Pulkstenis (Madonas bērnu un jauniešu centrs)

Gulbenē: Daiga Gargune (VRG Sateka) un Liena Kazāka (Gulbenes novada dome) un Alise Dune

Rēzeknē: Iveta Balčūne (Lūznavas muiža), Rasma Zaharenko (Biedrība "Vēlos palīdzēt") un Liāna Merņaka (Nacionālo biedrību kultūras nams)

Daugavpilī: Oļesja Soboļevska ( Labdarības veikals "Otrā Iespēja"), Inga Krekele un Juta Valaine (VRG "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"), Jeļena Dedele (LIAA Daugavpils biznesa inkubators), kā arī Marina Terza (Europe Direct Daugavpilī)