Sociālā uzņēmējdarbība Jūrmalā - ir iespējas!

Pasākums pulcēja vairāk kā 130 dalībniekus, kuru vidū bija gan pašvaldību pārstāvji un sociālie uzņēmēji, gan interesenti, kas vēl tikai meklē un attīsta savas biznesa idejas. Dalībniekiem bija iespēja kopīgi diskutēt par aktuālajiem jautājumiem un savstarpējās sadarbības iespējām, kā arī dalīties idejās un ierosinājumos par sociālo uzņēmumu un pašvaldības sadarbību!

Jūrmalā, tāpat kā citur Latvijā, uzņēmējdarbības veids, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem, jau pastāv. Līdz ar Sociālā uzņēmuma likuma spēkā stāšanos 2018.gada 1.aprīlī, sociālā uzņēmējdarbība būs arī skaidri nodefinēte, turklāt likums arī skaidrāk noteiks pašvaldības tiesības un iespējas sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem.

Pasākumu organizēja Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar LIAA Jūrmalas Biznesa inkubatoru un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju. Pasākumu atbalstīja Britu Padome Latvijā.

Bildes no pasākuma pieejamas ŠEIT

 

Madara Ūlande: Sociālā uzņēmējdarbība: efektīvs rīks pozitīvu pārmaiņu radīšanai!

Prezentācija atrodama šeit.

Madara Makare, HOPP: Pielāgoti trīsriteņi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un senioriem.

Prezentācija atrodama šeit.

Mārcis Zanerips un Jānis Ģēģeris: Lūkas fonds / labdarības veikals HOPEN. 

Prezentācija pieejama šeit.

Juris Osis: Granta programma "Sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā".

Prezentācija atrodama šeit.

Dace Riņķe: Atbalstītais darbs - personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū sekmējošs faktors.

Prezentācija atrodama šeit.

Rihards Zariņš: LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora atbalsta iespējas uzņēmējiem

Prezentācija atrodama šeit.

Vita Brakovska: Sociālā uzņēmuma un pašvaldības tango.

Radošās NEdarbnīcas izdales materiāls atrodams šeit.