Forumā uzstāsies

 

Rūdolfs Krese.jpg

Rūdolfs Krese, Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas valdes loceklis un riska kapitāla fonda “ZGI Capital” investīciju direktors

Rūdolfs Krese iepriekš guvis pieredzi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamentā, ir vairāku uzņēmēju mentors un padomdevējs, kā arī AS “Biotehniskais centrs” padomes loceklis.
 

 


Reinis Budriķis.jpg

Reinis Budriķis, Vadības konsultāciju uzņēmuma “Civitta” projektu vadītājs

Mg.sc.soc. Reinis Budriķis kopš 2012.gada praktizējas Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē un projektu vadībā. Praktiskā pieredze iegūta darbojoties Kurzemes Biznesa Inkubatorā, strādājot augstskolā RISEBA par projektu daļas vadītāju, kā arī sniedzot konsultācijas, vadot seminārus un mācību kursus par ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaisti. Šobrīd Reinis ir projektu vadītājs vadošā neatkarīgā vadības konsultāciju uzņēmumā Civitta, piesaistot un vadot gan vietējus, gan starptautiskus ES fondu projektus un citus finanšu instrumentus. Pirmais piesaistītais finanšu projekts Reinim ir bijis 400 latu vērtībā, taču jau šobrīd Reinis ir piesaistījis un vada projektus vairāku miljonu eiro vērtībā. Papildus praktiskajai pieredzei Reinis ir ieguvis bakalaura grādu Rīgas Tehniskās Universitātes Uzņēmējdarbības un Vadības studijās, absolvējis augstskolas RISEBA Projektu Vadības maģistra studijas, kā arī ieguvis Latvijas Tehnoloģiskā Centra sertifikātu par Inovācijas Menedžmenta konsultanta kvalifikāciju.


Andrs Hermanis.jpg

Andrs Hermanis, Sociālā uzņēmuma “BlindArt” dibinātājs

“BlindArt” kā sociālās uzņēmējdarbības projekts ir aktīvs kopš 2007.gada. Līdz šim ir veikti daudzpusīgi pasākumi, radošās darbnīcas, izstādes un radīti oriģināli produkti kā, piemēram, taktilās gleznas, izglītojošas bērnu pasaku grāmatas ar taustāmām ilustrācijām, porcelāna trauki, u.c., tādējādi iesaistot projektu realizācijā vairāk nekā 300 cilvēkus ar redzes traucējumiem. “BlindArt” kļuva par pirmo sociālo uzņēmumu, kas saņēma finanšu attīstības institūcijas ALTUM atbalstu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā. Piešķirtais grants ļāva darbā nolīgt četras neredzīgas un vājredzīgas darbinieces, kuras veido inovatīvu 3D audumu un no kura tiek veidoti dažādi interjera un modes dizaina produkti ar zīmolu BurBur – dekoratīvie spilveni, pufi, somas, u.c. Andrs Hermanis dibināja sociālo uzņēmumu “BlindArt” kā sevis iniciētu sociālo atbildību pret cilvēkiem ar nopietniem redzes traucējumiem, ņemot vērā, ka viņa ikdiena saistīta ar vizuālo komunikāciju reklāmas aģentūrā “Bill&Yard”, strādājot par radošo direktoru. Šobrīd uzņēmums “BlindArt” no privātas iniciatīvas ir izaudzis par vienu no pamanāmākiem sociālajiem uzņēmumiem Latvijā.  


Giulia Houston.jpg

Giulia Houston, sociālā uzņēmuma “Projekts QUID” /Progetto QUID/ pārstāve, Itālija

“Projekts QUID” ir ekoloģiskās modes uzņēmums, kas rada unikālas apģērbu kolekcijas, nodarbinot sievietes no sociālā riska grupām (ar fiziskām un garīgām invaliditātēm, bijušās ieslodzītās, no alkohola vai narkotikām atkarīgās, vardarbībā vai cilvēku tirdzniecībā cietušās). Apģērbu stilu un kolekcijas rada jaunie dizaineri. Uzņēmums ir izveidojis ekskluzīvas sadarbības ar vairākiem slaveniem Itālijas modes zīmoliem, kas izplata “Projekts QUID” kolekcijas - līdz ar to apģērbi ir tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi. 2016.gadā sociālais uzņēmums sasniedza vairāk kā 1 miljonu eiro apgrozījumu, bet jau 2017.gadā tas strādāja ar gandrīz 2 miljoniem ienākumu. Dotajā brīdī uzņēmumā nodarbināti 87 cilvēki, no kuriem 70% ir no sociālā riska grupām. Pateicoties dažādiem apgūtiem finansējumiem, “Projekts QUID” ir sasniedzis ievērojamus rezultātus un turpina savu attīstību.
Džūlija dzimusi un uzaugusi britu ģimenē Veronā, Itālijā. Trento Universitātē ieguvusi bakalaura grādu Socioloģijā. Juzdamās Itālijā daļēji kā ārzemniece, paralēli studijām Džūlija apguva arī angļu valodu un sāka interesēties par starpkultūru attīstību un sadarbību. Pirms pievienošanās sociālajam uzņēmumam “Projekts QUID”, koordinējusi izglītības plānus Itālijas Modes Komunikācijas Institūtam. Pašlaik uzņēmumā “Projekts QUID” pārvalda institucionālās attiecības un biznesa partnerības, kā arī rūpējas par sociālajām inovācijām un ilgtspējīgu attīstību.


Ģirts Priede edit.jpg

Ģirts Priede, SEB bankas Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) segmenta vadītājs

Desmit gadus atpakaļ Ģirts Priede pievienojās SEB bankas komandai. Pirms tam strādājis dažādos tirdzniecības uzņēmumos. Ļoti intensīvos darba apstākļos ekonomiskās krīzes laikā guvis nenovērtējamu pieredzi gan uzņēmumu finanšu analīzē, gan arī klientu attiecību vadībā. Vēl nesen vadījis SEB bankas MVU biznesa struktūru Rīgas reģiona klientiem, taču tagad Ģirts uzņēmies MVU segmenta vadītāja amatu, koordinējot bankas stratēģiju un attīstību šajā jomā, tai skaitā attiecības ar dažādām institūcijām un organizācijām.


Jānis Rancāns.jpg

Jānis Rancāns, Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla /LatBAN/ valdes priekšsēdētājs

Uzņēmējs, seriālais investors, mentors un ceļotājs. Pieredzi guvis Informāciju tehnoloģiju un komunikāciju industrijas uzņēmumu vadībā, pārdošanā un marketingā. Strādājis  uzņēmumos Microlink, FMS un VISMA.  Šobrīd vada uzņēmumus Blue Bridge Techonologies un InfoStrategy. Saņēmis apbalvojumu LatBAN un Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas organizētajā konkursā "Gada investors 2015"  - par perspektīvākās investīcijas veikšanu igauņu projektā Jobbatical OU, kas joprojām ir perspektīva. Jānim ir Stockholm School of Economics Riga maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un finansēs. 


Madara Dambe Krastkalne edit.jpg

Madara Dambe – Krastkalne, ALTUM Programmu attīstības departamenta vadītāja

Madara ir finanšu jomas eksperte ar ievērojamu pieredzi Eiropas Savienības finansētu programmu un finanšu instrumentu izstrādē un ieviešanā, kas gūta, strādājot gan publiskajā, gan biznesa sektorā. Attīstības finanšu institūcijā ALTUM Madara ir atbildīga par valsts atbalsta programmu izstrādi un pilnveidošanu, tai skaitā ir vadījusi sociālās uzņēmējdarbības programmas uzsākšanu Altum, aktīvi sadarbojoties gan ar publisko, gan nevalstisko sektoru.


C33W4209-600x480.jpg

Claus Bjorn Billehoj, Dānijas Sociālā Kapitāla Fonda /Den Sociale Kapitalfond/ izpilddirektors

Klaus ir Dānijas Sociālā Kapitāla Fonda izpilddirektors un vada Fonda komandas darbu. Klausam ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadošos amatos - iepriekš ir bijis Kopenhāgenas pašvaldības Finanšu pārvaldes departamenta vadītājs un pavisam nesen ieņēmis arī Reģionālās Attīstības direktora amatu. Savas karjeras laikā strādājis ar dažādiem stratēģiskās attīstības jautājumiem, kā arī darbojies biznesa un izaugsmes politikas jomā, uzsvaru liekot uz ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu.


Forumu atklās

Madara Ulande LSUA.jpg

Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

Madara Ūlande ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja un Latvijas Simtgades Radošās Padomes locekle ar vairāk nekā 12 gadus ilgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības un sociālā aktīvisma projektu un organizāciju vadībā. European Social Innovation Competition un EIB Social Innovation Tournament 2017 žūriju locekle. Madara ir strādājusi ar visā Latvijā labi zināmiem projektiem – sabiedrisko iniciatīvu portālu ManaBalss.lv, vides aktīvistu kustību homo ecos: un jauniešu organizāciju NEXT, un savas zināšanas un pieredzi izmantojusi arī starptautiski – klimata kustības 350.org birojā Jaunzēlandē un organizācijas Youth With A Mission projektos Argentīnā. Madara ir absolvējusi Latvijas Universitāti, kur ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē.


Igors Graurs RISEBA edit.jpg

Igors Graurs, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” attīstības prorektors

Igors Graurs ir divas reizes absolvējis Latvijas Universitāti, saņemot maģistra grādu filozofijā un ekonomikā. Filozofijas doktora grādu viņš ir aizstāvējis pēc  Sabiedrisko Zinātņu Akadēmijas aspirantūras pabeigšanas Maskavā. Nodarbojies ar zinātniski pētniecisko darbu, strādājis Krievijas televīzijā. Pēc tam pārgājis diplomātiskajā darbā Latvijas Ārlietu ministrijā. Tāpat Igors Graurs strādājis vadošos amatos vairākās Latvijas komercbankās, ir bijis investīciju kompānijas prezidents. Kā Attīstības departamenta direktora vietnieks, Ekonomikas pārvaldes vadītājs un Ārējo sakaru pārvaldes direktors strādājis Rīgas domē, kā arī bijis AS „AMOPLANT” komunikācijas direktors. Trīs gadus darbojies kā Transporta un Sakaru Institūta rektors. Ir piedalījies daudzu konferenču un semināru organizēšanā un vadīšanā Latvijā un ārzemēs. Piedalījies dažādos starptautiskos un vietējā mēroga pētnieciskos projektos. Viņš ir arī vairāku zinātnisko rakstu autors ekonomikas un sociālo zinātņu, kā arī mūsdienu transporta tehnoloģiju jomā.


Forumu vadīs

kriksispienenis edit.jpg

Kristīne Garklāva, TV žurnāliste

“Jau vairāk kā 10 gadus esmu televīzijas žurnālists, un liela manas dzīves daļa  ir ziņas. Stāsti, kas notiek mums apkārt, patiesībā ir tas, kas notiek ar mums pašiem, tāpēc man ļoti svarīgi ir dzīvot līdzi ziņām, dzīvot līdzi laikam un saprast, kas ir tas, par ko šobrīd pasaulē runāt ir būtiski. Es novērtēju katru cilvēku sev apkārt, un viena no manas dzīves lielajām mīlestībām ir daba. Man svarīgi domāt par cilvēka un dabas sinerģiju, svarīgi iesaistīties jautājumos, kas saistīti ar ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un apkārtējās vides saudzēšanu, saglabāšanu. Novērtēju katru stūrīti Latvijā, kur ir dabiskie meži, pļavas un cilvēki, kuri domā un rīkojas ar atbildību pret vidi, jo atbildībā pret vidi arī slēpjas nākotnes atslēga un iespējas. Esmu arī Pasaules Dabas fonda vēstnieks Latvijā, un tas man ir liels gods. Īpaši priecīga esmu, ka 16.maijā maijā tiksimies Forumā, kurā tiekas cilvēki, kuri  ne tikai spēj apvienot uzņēmējdarbības un sociālās atbildības kvalitātes, bet arī iedvesmot citus.”