BIEDRĪBA “CERĪBU SPĀRNI” UN SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS “POGOTAVA”

“Cerību spārni” ir biedrība, kas nodrošina sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Biedrībā ietilpst arī sporta klubs “Spārni”, sociālais uzņēmums “Pogotava”, sociālais atbalsta centrs “Cerību māja”, ģimenes asistenta pakalpojumi, kā arī nākotnē cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem būs pieejams ciemats “Cerību sēta”.

Biedrības pirmsākumi saistāmi ar 2002.gadu, kad satikās vairāki vecāki, kurus vienoja lieli izaicinājumi, kā ikdienas dzīvi ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, padarītu mazliet vieglāku, kā iegūt atbalstu, kā dalīties ar savu pieredzi un informāciju, kas varētu palīdzēt arī citiem. Pamazām vecāki sāka organizēt dažādus pasākumus un aktivitātes, kas uzlabotu viņu bērnu dzīves kvalitāti. Kādā brīdī vecāki sapratuši, ka vajadzīgs juridiskais statuss, lai varētu plašāk varētu izvērst savu darbību. Tā 2003.gadā izveidojās biedrība ar nosaukumu “Cerību spārni”, jo cerība ir vajadzīga ikvienam, it sevišķi situācijā, kad ir slimi bērni, un spārni savukārt, ir vajadzīgi, lai cerību nestu uz priekšu.

Drīz vien vietējā pašvaldībā tika pamanītas biedrības aktivitātes, kas ļāva uzsākt kopīgu sastrādāšanos. Šobrīd ir izveidojusies veiksmīga gan informatīvā, gan finansiālā sadarbība -  pašvaldības finansējums sastāda aptuveni trešo daļu no biedrības budžeta.

2004.gadā pilotprojekta ietvaros biedrība kļuva par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju. Biedrības priekšsēdētāja Eva Viļķina uzsver, ka pakalpojumu sniegšana attīstās caur cilvēku vajadzībām. Tiek anketēti vecāki un jaunieši, kā viņi saredz savu vajadzību piepildīšanu, kas vēl būtu nepieciešams. Arī paši biedrības darbinieki tiek aptaujāti, līdz ar to notiek nepārtraukta sadarbība starp visiem biedrībā iesaistītajiem.

Pēc biedrības iniciatīvas 2006.gadā Mores pamatskolā tika atklātas četras speciālās klases bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Beidzot bērni varēja mācīties netālu no savas dzīvesvietas un vecāki varēja atsākt darba gaitas, kas pirms tas nebija iespējamas. Gadu no gada biedrībai paplašinoties, 2013.gadā tika atklāts dienas centrs ar specializētām darbnīcām jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti. Visi šeit ir nodarbināti, arī tie, kuriem ir ļoti smagas diagnozes, jo tas ir vitāli nepieciešams, lai šie cilvēki apgūtu vismaz dažas sadzīves prasmes. Kopumā ir astoņas darbnīcas. Dienas pirmajā daļā darbnīcās notiek aktīvs darbs, pēc pusdienām ir citas nodarbības, piemēram, dejas, kustību, mākslas un citi terpiju veidi.

2015.gadā biedrības paspārnē radās sociālais uzņēmums “Pogotava”, kura misija ir cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība. “Pogotavas” mājīgajās telpās atrodas kvalitatīvi izstrādāti dažādi rokdarbi, suvenīri un dāvanas, ko par nelielu samaksu var iegādāties jebkurš interesents. Uzņēmuma telpās pārdod ne tikai dienas centrā tapušos darbus, bet tiek slēgti arī līgumi ar pašnodarbinātām personām no sociālās riska grupas, kuru darbi tālāk tiek pārdoti šajā uzņēmumā.

Šogad ir izveidota arī “Cerību māja” - vieta vecākiem ar mazgadīgiem bērniem pēckrīzes  periodā, lai iegūtu bērnu aprūpes un dzīvesprasmju apmācību, kā arī jaunajām māmiņām, kuras ir palikušas vienas un nesaņem tuvinieku atbalstu. “Cerību māja” piedāvā arī atelpas brīžu pakalpojumu, kurus iespējams izmantot bērnu un jauniešu ar invaliditāti vecākiem, atstājot savus bērnus pieredzējušu speciālistu uzraudzībā.

Par darbinieku trūkumu biedrība nevar sūdzēties. Arī vairākus gadus biedrība iesaistās NVA programmās, kurās ir pieejamas valsts dotētas subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, kas paredz darbinieku uz vismaz diviem gadiem. Pēc šiem diviem gadiem kāds paliek arī uz ilgāku laiku. Tomēr lielākā daļa darbinieku un brīvprātīgo paši atrod ceļu uz “Cerību spārniem”, papildinot šīs biedrības ģimenisko atmosfēru. Šeit visi viens otram palīdz, uzrauga un atbalsta. “Biedrība ir kā liela ģimene”, atzīst Eva Viļķina. 

Raugoties desmit gadu perspektīvā, Eva Viļķina cer, ka sociālais uzņēmums “Pogotava” nodarbinās cilvēkus ar invaliditāti un maksās tiem atbilstošu atalgojumu, kā arī beidzot būs izveidota “Cerību sēta”, kur cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varēs kvalitatīvi un piepildīti pavadīt savu ikdienu, iesaistoties visos darbos, kas kopienā ir jādara.

Raksta autore: Santa Šmite, LSUA praktikante