Video stāsts par sociālo uzņēmumu - Cēsu Jaunā skola!

Labklājības ministrija ir sagatavojusi video, kurā stāsta par Cēsu Jauno skolu, un kā vecāku veidota skola var darboties kā sociālais uzņēmums, un kādu pievienoto vērtību tā sniedz izglītības problēmu risināšanā!

Cēsu jauno sākumskolu viennozīmīgi var saukt par sociālo uzņēmumu, kur priekšplānā ir izvirzīts bērns, tā izaugsme un izglītošana, veiksmīga iekļaušanās sabiedrībā. Savukārt gūtais finansiālais labums jau ir līdzeklis, ar kura palīdzību uzlabot un veidot vidi, lai šo svarīgo mērķi varētu sasniegt.