Sociālais uzņēmums "BASTA" no Zviedrijas!

Sociālā uzņēmuma „Basta” darbība pilnībā ir sociālā uzņēmējdarbība. Tas piedāvā rehabilitāciju un darba pieredzi tiem, kas cietuši no alkohola vai narkotiku lietošanas. Šobrīd „Basta” centri artrodas piecās dažādās Zviedrijas vietās.

„Basta” izveidošana saistīta ar tā dibinātāja Aleka Karlberga gūto iedvesmu, 1989. gadā viesojoties Itālijas sociālajā kooperācijā San Patrignano. Viņš redzēja, kā agrākie atkarīgie sanākuši kopā un izveidojuši uzņēmumu. Ideja, ka mērķtiecīgs darbs un iespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi var būt pamats rehabilitācijai, ir kļuvusi par „Basta” filozofiju. 1994. gadā tika izveidots pirmais centrs Nikvarnā, netālu no Stokholmas.

Basta.jpg

„Basta” tic pašpārliecinātības veidošanai, izmantojot iedvesmu, kas rodas lepojoties ar saviem sasniegumiem. Katrs cilvēks, kas ierodas „Basta”, ir pats spiests pieņemt lēmumu. Personai ir patiešām jāgrib piedalīties. Pirmajā gadā viņš vai viņa iziet rehabilitācijas programmu, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta darbam uzņēmumā, piedāvājot iespējas attīstīt sociālās prasmes, jaunu identitāti un piederības sajūtu. Kad pirmais gads ir beidzies, katrs cilvēks var izlemt palikt un palīdzēt vadīt sociālo uzņēmumu tik ilgi, cik viņiem patīk, un vairums paliek trīs vai četrus gadus.

Sociālais uzņēmums ir atkarīgs no ienākumiem, ko tas gūst, piedāvājot tādus pakalpojumus kā būvniecība, tīrīšana, dienas aprūpe suņiem un ēdināšana. Decentralizēta uzņēmējdarbības struktūra nozīmē, ka daudziem būs iespēja uzņemties atbildību par komandas vadību un nansēm.Kad šī ideja pirmo reizi parādījās 1994. gadā, „Basta” uzsāka partnerību ar piecām pašvaldībām, kuras apņēmās sadarboties ar sociālo uzņēmumu piecus gadus. Tā kā tas bija jauns koncepts, „Basta” bija vaja- dzīgs laiks, lai attīstītu ideju, kā arī struktū- ru, tādēļ bija vajadzīga ilgtermiņa apņemša-

nās. Visas pašvaldības sākotnēji maksāja 500 000 kronu katru gadu, un visiem viņiem bija pārstāvis „Basta” valdē, lai nodrošinātu regulāru pakalpojumu un attīstības uzraudzību. Šī procesa laikā „Basta” vadības komanda veidoja arī kontaktus ar valsts un sociālo sektoru. Tā ir spējusi paplašināt savu tīklu, un šodien sociālais uzņēmums strādā ar vairāk nekā 90 pašvaldībām visā Zviedrijā, kā arī ar Zviedrijas Cietumu un probācijas dienestu.

Basta (2).jpg

Gadu gaitā „Basta” aktivitātes ir augsti novērtētas partneru pašvaldībās. Tomēr vietējām pašvaldībām bija nepieciešams laiks, lai saprastu, ka „Basta” cenšas radīt ne tikai parastus rehabilitācijas centrus. Atzīšanas un atbalsta saņemšanai bija nepieciešama sabiedrības izglītošana un diskusijas par „Basta” filozofiju, kā arī sociālā uzņēmuma jēdziens. Arī pati „Basta” komanda ir apņēmusies ievērot savas vērtības, noraidot pašvaldību ierosinājumus par to, kā organizēt uzņēmējdarbību. Kā piemērs minams gadījums, kad tika ieteikts pieņemt darbā ārēju izpilddirektoru, bet, paļaujoties uz savām vērtībām, „Basta” nolēma paaugstināt amatā un uzticēt papildu atbildību esošajiem darbiniekiem, kas izrādījās ir pareizais lēmums.

Kā jebkurā biznesā, uzņēmumam augot, mainās procesi un uzņēmējdarbības struktūras, bet Basta dibinātāja pieredze rāda, cik svarīgi ir nemainīt organizācijas principus un vērtības. Viņš arī apgalvo, ka sociālajam uzņēmējam ir svarīgi neaizmirst, ka jūs vadāt uzņēmumu - tam jābūt finansiāli ilgtspējīgam un cilvēkiem jāspēj veidot uzņēmumā karjeru. Uzņēmumam, piemēram, „Basta”, kas strādā rehabilitācijas nozarē, cilvēkiem arī jāgrib iesaistīties biznesā, lai viņi varētu radīt pārmaiņas savā dzīvē.

Basta ir saskārusies ar grūtībām, taču uzņēmums nav baidījies atzīt, ka nezina visu. Tā vietā uzņēmums nolīgst konsultantus savas komandas atbalstam, lai uzlabotu procesus un apmācītu komandas locekļus pašiem turpināt darbu. Atbilstoši „Basta” vērtībām tas nozīmē, ka nevis tiek pieņemti darbā cilvēki no ārpuses, bet esošie komandas dalībnieki spēj attīstīt jaunas prasmes, uzņemties atbildību un iegūt uzticību, lai vadītu uzņēmumu un kontrolētu savu dzīvi.