Tuvu - palīdzība tuvu un tālu

Sociālais uzņēmums „Tuvu” ir kristiešu labdarības organizācija, kas palīdz maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī sociāli izolētām personām. Tās mērķis ir samazināt sociālo atstumtību un risku, palielinot to cilvēku labklājību, ar kuriem viņi strādā. Viņi aicina partnerus un speciālistus nodrošināt nepieciešamo materiālo, emocionālo un sociālo atbalstu un savu mērķu sasniegšanai paļaujas uz kristīgajām vērtībām. Viņi sniedz palīdzību krīzes situācijās un veicina labdarības tradīcijas Latvijā. Organizācija uztur divus lietotu apģērbu labdarības veikalus, kas atrodas Jelgavas un Tukuma pilsētās. Ienākumi no šiem veikaliem tiek ieguldīti dažādos labdarības projektos, piemēram, materiālajā atbalstā trūcīgajiem (pārtikas pakām, apģērbam, malkai utt.), jauniešu nometnēs, būvniecības projektos, izglītības pasākumos, mācību materiālu izplatīšanā bērniem un dažādās radošajās un praktiskajās darbnīcās. Biedrības darbību var iedalīt divās galvenajās jomās. Viņi sniedz bezmaksas mērķtiecīgu palīdzību ģimenēm un apdraudētajiem cilvēkiem, un viņi nodarbojas ar uzņēmējdarbību, piedāvājot pamatpakalpojumus par pieņemamām cenām, tādējādi veidojot tirgu, kā arī apkalpojot sabiedrību. Līdz šim viņi ir palīdzējuši vismaz 60 vietējām ģimenēm, taču ieguvēju skaits, protams, ir daudz lielāks, ja ņem vērā viņu partnerības visā Latvijā. Organizācija popularizē ilgtermiņa palīdzības ideju un pārzin katras atsevišķās ģimenes situācijas īpatnības. Kad jauna ģimene sazinās, lai saņemtu palīdzību, tiek ieguldīts liels darbs ģimenes apstākļu izpratnei - viņi apmeklē ģimeni mājās un analizē iespējamās vajadzības. Tāpat viņi veic daudz motivējošā darba, lai izvairītos no savstarpējas atkarības veicināšanas starp organizāciju un katru konkrēto ģimeni. Mērķis ir nodrošināt, lai ģimene spētu nostāties pati uz savām kājām.

20160525_095456 (002).jpg

Biedrība sadarbojas ar dažādiem partneriem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Patiesībā „Tuvu” sākās ar GAiN (Global Aid Network) palīdzību un atbalstu Vācijas preču sūtījumiem, kas tika pārdoti lietoto preču veikalos. Kopš tā laika viņu partnerības ir attīstījušās un tiek uzskatītas par galveno iemeslu biedrības ilgstošajiem panākumiem. Biedrība visā valstī izdala apģērbu, mēbeles un citus materiālus. Izmantojot Facebook, cilvēki jebkurā vietā Latvijā var ievietot pieprasījumu lietām, kas viņiem nepieciešamas.

Sākotnēji, tāpat kā lielākajā daļā citu sociālo uzņēmumu, attiecību veidošana ar pašvaldību nebija viegla. Tomēr gadu gaitā viņiem ir izdevies attīstīt veiksmīgu sadarbību. Daļēji panākumi ir pateicoties biedrības relatīvajai neatkarībai - ieņēmumu plūsma no veikaliem ir pietiekama, lai nepārtraukti netrūktu pamatresursi, piemēram, degviela. Vajadzības gadījumā viņi vēršas pie pašvaldības, tāpēc dominējošā partnerattiecību forma ir sadarbība pēc nepieciešamības. Valdes priekšsēdētāja Lāsma Cimermane atzīmē, ka biedrība un pašvaldība skaidri izprot savstarpējo ieinteresētību kopīgajā darbā. Tāpēc biedrība vienmēr laicīgi sagatavo pārskatus un cenšas būt uzticams partneris.

IMG_5009 (002).jpg

Biedrība sadarbojas ar pašvaldību vēl trīs veidos: pirmkārt, kad sociālais uzņēmums piesakās finansējumam no Eiropas fondiem, pašvaldība vienmēr darbojas kā nepieciešamais līdzfinansētājs projektiem. Otrkārt, pašvaldība darbojas kā informācijas starpnieks. Ar katru jaunu projektu, pie- mēram, brīvprātīgas atkritumu savākšanas mežos, sociālais uzņēmums sazinās ar pašvaldību, lai uzskaitītu savas potenciālās vajadzības brīvprātīgo vai citu resursu ziņā, un pēc tam sociālā dienesta darbinieki to izplata. Treškārt, pašvaldība var izmantot biedrības resursus, lai veidotu un īstenotu savus projektus. Piemēram, divi pašvaldības darbinieki vēlējās organizēt izglītojošu semināru jaunām māmiņām, taču viņiem nebija pietiekami daudz iespēju to izdarīt. Viņi vērsās pie „Tuvu”, kas palīdzēja nodrošināt semināru telpas.

Kopumā attiecības ir savstarpēji patīkamas pateicoties „cilvēciskajam faktoram”, kā atzīmē Lāsma. Pašvaldības attieksme noteikti ir atkarīga no cilvēkiem, kas atrodas vadībā, un viņu ieinteresētības atbalstīt noteikta veida iniciatīvas. Ozolnieku pašvaldība ir izrādījusi lielu atsaucību, un tās pārstāvji bieži apmeklē biedrības pasākumus, lai paustu atzinību.

IMG_3817.jpg

Tomēr šajā partnerībā pastāv zināmi riski. Būtisks risks un faktors, ar ko parasti nesaskaras citi sociālie uzņēmumi, ir vēlēšanas. Ozolniekos nesenajās pašvaldību vēlēšananās pie varas nāca jauni cilvēki, kuri vaica radikālu pašvaldības iekšējo pārstrukturēšanu. Šīs politiskās pārmaiņas pašvaldībā var ietekmēt partnerību, lai gan pašreizējais valdes priekšsēdētājs vēl nespēj prognozēt, kāda būs ietekme. Politiskā ietekme var būt mazāk izteikta mazai un turīgai pašvaldībai, piemēram, Ozolniekam, bet var būt lielāka uzņēmumiem, kas sadarbojas ar trūcīgākām pašvaldībām. Biedrība arī norāda, ka viņi bieži vien sastopas ar diezgan stīvu un formālu birokrātisku attieksmi, kas var kavēt viņu darbu, kā arī pašvaldību darbinieku kompetences trūkumu, kas palēnina pasākumu īstenošanas gaitu. Neraugoties uz to, „Tuvu” ir lielas cerības uz nākotni un strādā pie daudziem dažādiem projektiem, lai palielinātu savu kapacitāti, uzlabotu palīdzības sniegšanas veidus un, cerams, turpinātu veiksmīgi sadarboties ar vietējām pašvaldībām, kā arī citiem Latvijas reģioniem.